Monday, 10 July 2017

Lm Vĩnh Sang DCCT : SÔĐÔMA và GÔMÔRA


Mấy ngày nay, tuần Thường Niên 13, bài đọc một trong Thánh Lễ cho ta nghe câu chuyện về ơn gọi và hành trình của Abraham ( Sách Sáng Thế các chương 12 – 27 ). Thiên Chúa nhiệm mầu thế nào khi kêu gọi một con người và hình thành dần đến việc tuyển lựa một dân tộc, đồng thời Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy hành trình của con ngươì từng bước với ơn Chúa vượt qua thân phận của mình để được thanh luyện đón nhận Ơn Cứu Độ. Qua bản thân Abraham, chúng ta nhìn ngắm phong cách của một người vững vàng tin vào lời Chúa và thể hiện niềm tin đó qua những ứng xử với đồng loại.
Khi đối diện với những khó khăn của cuộc sống chung, Abraham đã làm ló dạng cách sống quảng đại và khiêm nhu khi nhường cho cháu mình ( ông Lot ), chọn phần tốt hơn hơn phần đất mà mình sẽ nhận ( Chương 13 ). Khi gặp tình huống khách lữ hành đường xa, ông đã niềm nở đón tiếp rồi thết đãi tử tế ( Chương 18 ). Nhất là khi Thiên Chúa buồn phiền về một kiểu sống bê tha, trụy lạc, hưởng thụ và hoang phí của dân Sôđôma, ông đã ra trước nhan Thiên Chúa để cầu khẩn thay cho những kẻ đáng nhận án phạt ( Chương 18 ).
Khi ấy Sôđôma và Gômôra liên minh với Admad, Zeboim  Bela. Năm thành phố này được gọi là "thành phố đồng bằng" nằm trên đồng bằng sông Giođan ở vùng phía nam của vùng đất Canaan. Hiện nay là vùng phía bắc của Biển Chết.
Sôđôma và Gômôra đã trở thành đồng nghĩa với tội lỗi, vô trách nhiệm, và sự sụp đổ của họ được cho là nguyên nhân của tội lỗi. Hai chữ Sôđôma và Gômôra đã được vận dụng diễn tả thói bạo dâm  tình dục bất thường, xem như một sự sai lệch trầm trọng. Tiếng Anh chữ sodomy để mô tả tình dục "tội ác chống lại tự nhiên", cụ thể là quan hệ tình dục bất bình thường.
Hôm nay chúng ta có nhận ra Sôđôma và Gômôra ở đâu không ? Nơi nào có tội lỗi, có hoang phí, có vô trách nhiệm, có bất công, có phân biệt đối xử. Nơi nào có những hoạt động chống lại tự nhiên, có sự phân phối không đồng đều, có vô cảm và ác độc trước nỗi đau thương của người khác...
Không chỉ nhìn vào xã hội nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn vào bên trong “nội biên” Nhà Thờ. Chạy đua theo sự sang trọng hoang phí khi còn có quá nhiều cộng đoàn anh em khác thiếu thốn, có phải là Sôđôma không ? “Lụa là gấm vóc ngày ngày yến tiệc linh đình” khi vùng “ngoại biên” đang đói khổ, có phải là Gômôra không ? Câu kinh tiếng hát nhịp nhàng, đưa lên mạng những hình ảnh sinh hoạt rầm rộ cờ xí rợp trời, trống phách inh ỏi, trong khi có nhiều vùng không được phép tụ họp cầu nguyện, không được công nhận là cộng đoàn tín hữu, đói khát Linh Mục, đói khát Bí Tích, nhưng chẳng màng lưu tâm đến, miễn là mình được yên ổn sinh hoạt đạo-đời, thì đó là cái gì ?
Nhận định để học nơi Abraham thái độ đến trước tôn nhân cầu khẩn cho nhau. Cuộc ngã giá không thành giữa Thiên Chúa và Abraham nên không cứu được hai thành Sôđôma và Gômôra, giá chót Chúa trả là mười người ( St 18, 32.) Abraham đã không theo tới được. Hôm nay chúng ta mạnh dạn theo, thế nào giá chót cũng sẽ đến mức một người, biết chắc như vậy vì Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài sẽ theo đến cùng, khi đến chốt một người thì chúng ta đã có sẵn rồi.
Lạy Chúa xin thương cứu chúng con…
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 7.7.2017


No comments: