Saturday, 2 May 2015

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ TÌNH CA CỦA MẸ

GIÊSU, Con phúc lộc Mẹ từ nay:
Mẹ đã chờ mong như đốt tháng ngày,
Nhìn ngắm mặt Con muôn phần tốt đẹp,
Hơn ngàn hoa thắm, Mẹ quá ngất ngây.

Tình Mẹ yêu, tuy sông dài bể rộng,
Tình Con yêu, hơn lồng lộng cao xanh.
Mẹ cho con kìa mắt đẹp long lanh,
Con cho Mẹ cả trời lành thăm thẳm.

Mẹ cho Con như đoá hồng tươi thắm,
Con cho Mẹ được bồng ẵm Chúa Trời.
Mẹ cho Con nay được gọi là người,
Con cho Mẹ sinh Ngôi Lời Cứu Thế.

Mẹ biếu Con môi cười dường hoa huệ,
Con cho Mẹ, ôi vẹn vẽ Trinh Đồng.
Mẹ cho Con giá lạnh của mùa đông,
Con cho Mẹ khối lửa hồng khôn tả.

Mẹ cho Con nẻo đường gai vất vả,
Con cho Mẹ một biển cả vui mừng.
Mẹ cho Con tấm lòng Mẹ đòng dâng.
Con cho Mẹ được phầng phầng lửa mến!

Mẹ cho Con nên Chiên Lành tế hiến,
Con cho Mẹ ngàn vinh hiển cùng Con.
Mẹ cho Con rày tiếng hát nỉ non,
Con cho Mẹ lời ca muôn muôn thế.

Thursday, 30 April 2015

Lm Yuse Nguyễn-Thế-Thuấn: Thơ Thánh Phaolô 1Cor 15: câu 44b và 45
Câu 44b-45
Căn cứ của đạo-lý Sống-lại:
Chúa Kitô như Ađam mới thay chỗ cho Ađam cũ. Chỗ này hình như thánh Faolô có ám-chỉ đến quan-niệm về Anthrôpos theo kiểu Philô: theo đó thì Khởi nguyên 1 nói đến việc tạo-dựng Người thiên-thai, còn Khởi nguyên 2 việc tạo-dựng một người khác: Người trần-ai. Thánh Faolô hiểu khác: Ađam thứ hai là pneũma tác-sinh: ngài là nguồn suối cho tất cả sự sống hằng có, thần-thiêng. Còn Ađam cũ chỉ là ‘psykhè’, một vật tự-nhiên, gốc cho sự sống tự-nhiên. Cái so-sánh dựa trên tính-cách ‘đầu một nhân-loại (người cũ và người mới) Philô : De Opificio mundi, 134; Legum allegoriae I, 31, 42, 53-55, 88

Về vấn-đề Anthropos trong Philô: coi O. Cullmann, Christologie des Neuen Testamentes 150-154 171-174

Thần-khí tác-sinh’ : sự sống của Chúa Kitô từ nay (Sống lại) là sự sống thần-thiêng (thuộc giới Thiên-Chúa: quyền-năng, thông-suốt, bất-hoại, vinh-quang…): sự sống đó sống theo bản-tính và quyền-năng của thần-tính tức là Thần-khí. Chúa Kitô có quyền-năng thánh-hoá, quyền năng ban sự sống, vì Ngài là Thần-khí của Thiên-Chúa: Ngài thông-chia năng-lực tác-thành của Thiên-Chúa, có sự thánh-thiện, sự sống đặc-biệt của Thiên-Chúa, Con Thiên-Chúa, Chúa (Kyrios), môi-giới hoạt-động và đầy hiệu-năng.
 
                                                                                                                        (còn tiếp)

Lm Yuse Nguyễn Thế Thuấn
Bài Giảng-huấn thập-niên 1960’
phổ-biến nội-bộ