Thursday, 18 December 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ Tìm Hiểu (1 & 2)TÌM HIỂU  ( 1 )


-Núi cao chi lắm, núi ơi !
 Núi che mặt Trời, không chộ người thương.

-Em tìm Hạnh Phúc muôn phương,
Ngờ đâu Phúc ở trên đường em đi.

-Cớ sao em chẳng thấy gì ?
 Hay Ngài lánh mặt ? hay vì cao xa ?

-Không đâu ! Ngài khác chúng ta,
 Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Tình yêu !

Vì ta tội lỗi qúa nhiều,
Hằng theo ích kỷ, ưa điều tối tăm.
Làm sao thấy được trăng rằm
Trong khi gió táp, mây giăng đầy trời ?

- Đến đây em hiểu được rồi;
Trời không tỏ hiện cho người kiêu căng.

- Kẻ nào sám hối thành tâm
Chúa liền ngự đến tri âm thân tình.

TÌM HIỂU  ( 2 )

Ai tìm ý nghĩa khổ đau
Giêsu sống lại là câu trả lời.   (1)
Ai tìm ý nghĩa cuộc đời
Ngắm con Thiên Chúa làm người mới hay (2)


Chúa Cha đẹp Thánh khơn tày
Nên lòng Con Chúa đêm ngày khát khao.
Đạo trời chân thật biết bao
Ai mà hiểu được làm sao không mừng ?


Trước mắt họ, cả gian trần
Ví như hoa nội cỏ rừng mà thôi.
Vì đời như nước hằng trơi,
Ta tìm lẽ sống không trôi bao giờ.

(1)   Tội lỗi cần được thanh luyện, Vì Thiên Đàng là Nước Tình yêu,   
        Nước Chúa phục sinh.
(2)  Sống trên đời là đi về nhà Cha, để thấy Cha

Tuesday, 16 December 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ Lẽ SồngLẼ SỐNG
(Chúa là lẽ sống)

Lạy Thiên Chúa con thờ,
Là nguồn gốc mọi loài thọ tạo,
Là điểm dừng mọi cánh ước mơ.


Lòng thế nhân luơn tìm Chân lý,
Tim con người hằng khát tình yêu.
Nên hồn con chỉ vui mừng an nghỉ,
Khi được Ngài là lẽ sống cao siêu.


Lạy Thiên Chúa con thờ,
Biết bao người đã mơ về Chúa,
Nhưng cuộc đời vàng úa héo hon.
Bởi không tin, không tìm kiếm nữa,
Nên cuối cùng tàn tạ cô đơn.

Tim thiếu Chúa lấy gì lấp đặng ?
Dẫu uống nhiều …Cơn khát vẫn khô.
Vì nước kia toàn là chất đắng,
Chung quy rồi chỉ thấy hư vô.


Lạy Thiên Chúa con thờ,
Ngài ẩn mình cho con khám phá,
Cũng khứng ban sao sáng dẫn đường.
Ánh sao đây là tình yêu tuyệt lạ,
Trong một Con Người đã chết vì thương .

Rày đưa mắt nhìn lên Thánh giá,
Con biết mình đã gặp người yêu !
Ngài là Tình Yêu
Ngài là Chân Lý.
Con gặp được rồi lẽ sống cao siêu.