Tuesday, 21 May 2013

Lm Vĩnh Sang DCCT : LỄ HIỆN XUỐNG MỚI
“Chúa Thánh Thần sống và hoạt động trong trái tim những kẻ nghèo nàn và khiêm hạ, trong tâm hồn đạo đức bình dân, trong tình liên đới, trong đau khổ. Ngài ở đó như trạng sư và thông dịch các ước muốn và lời cầu xin của chúng ta”.
“Tôi còn nhớ câu chuyện này. Một ngày nọ, một cha sở miền Bắc Việt Nam thấy có một nhóm người dân tộc thiểu số H’mong muốn đến gặp ngài. Cha hỏi họ:
- Chúng con đến từ Lai Châu. ( nơi quân đội Pháp đã thua trận Điện Biên Phủ năm 1954). Chúng con đã vượt núi rừng đi bộ suốt 6 ngày nay.
- Lạy Chúa tôi! Để làm gì vậy?
- Chúng con muốn được Rửa Tội ngay bây giờ.
- Không thể được! Không có một Linh Mục hay Giáo Lý Viên nào cả trong vùng của anh chị em, anh chị em không biết gì về Đạo hay kinh nguyện, thì làm sao chịu phép Rửa Tội được.
- Chúng con đã học tất cả từ một đài phát thanh phát đi từ Phi Luật Tân.
- Mà đài phát thanh nào? Đâu có đài phát thanh Công Giáo nào có chương trình bằng thổ ngữ của anh chị em đâu.
- Đó là đài phát thanh “Chân Lý”.
- Một đài phát thanh Giáo Hội Công Giáo, và bây giờ anh chị em lặn lội đến đây để xin trở thành Công giáo.
- Vị Linh Mục thật cảm kích, bỗng thốt lên: Đây là một Lễ Hiện Xuống mới. Đây chính là tác động của Chúa Thánh Thần! Chúa Thánh Thần!
Rồi cha lại hỏi nhóm người H’mong: Anh chị em có thể ở lại đây lâu hơn không?
- Thưa cha, không thể được. Chúng con chỉ đem theo 14 ngày cơm: 12 ngày đi đường và 2 ngày học hỏi và đọc kinh cầu nguyện.
Cả nhóm đã được Rửa Tội và chịu phép Thêm Sức, rồi được dự Thánh Lễ đầu tiên trong đời và được rước Mình Thánh Chúa.
- Anh chị em sẽ không có Thánh Lễ nào nữa, anh chị em không có Nhà Thờ. Anh chị em sẽ làm thế nào?
- Ban chiều tối, chúng con tụ họp nhau từng hai ba gia đình để nghe đài phát thanh và cầu nguyện chung  và cùng nhau học hỏi về Đạo. Chúa Nhật chúng con ra ruộng cày cấy, nhưng đúng 9 giờ 30, chúng con ngưng làm việc, thả trâu tự do ăn cỏ, và chúng con dự Thánh Lễ qua đài phát thanh Chân Lý phát từ Manila. Một Lễ Hiện Xuống mới của thế kỷ XX.” ( Chứng Nhân Hy Vọng, trang 235 – 237 ).

Nhiều người trong chúng ta biết câu chuyện này, câu chuyện do chính Người Tôi Tớ Chúa Phanxicô Nguyễn Văn Thuận kể với Giáo Triều Vatican trong dịp giảng tĩnh tâm cho Giáo Triều năm 2000. Những xác tín về Hiện Xuống mới của Đức Hồng Y Phanxico đáng làm cho chúng ta quan tâm nhân dịp mừng Lễ Hiện Xuống hôm nay. “Chúa Thánh Thần sống và hoạt động trong trái tim những kẻ nghèo nàn và khiêm hạ…”

Đất nước chúng ta đầy dẫy những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Các bài báo, các số liệu về xã hội, các thông tin ngày ngày phơi bày trên các phương tiện truyền thông. Là người Kitô hữu, chúng ta có nhìn thấy, có nhận ra, có tiếp cận được với Chúa Thánh Thần đang sống và hoạt động trong trái tim của họ không ? Chúng ta còn đi tìm kiếm Chúa Thánh Thần ở đâu “Chúa Thánh Thần sống và hoạt động trong… tâm hồn đạo đức bình dân”. Các buổi thờ phượng của chúng ta có dành chỗ cho sự đạo đức bình dân, nơi đó những tâm hồn đạo đức bình dân được tắm gội sự sống của Thánh Thần? Chúng ta có thấy từ những ân huệ nơi các tâm hồn đạo đức bình dân mà sức sống lan tỏa cho mọi người? “Chúa Thánh Thần sống và hoạt động trong… tình liên đới, trong đau khổ.” Xã hội chúng ta đang báo động về sự vô cảm, chìm đắm trong vô cảm chúng ta không dành chỗ cho Chúa Thánh Thần sống và hoạt động, thờ ơ trước nỗi khổ đau của đồng loại chúng ta loại trừ Chúa Thánh Thần. “Ngài ở đó như trạng sư và thông dịch các ước muốn và lời cầu xin của chúng ta.” Chúng ta có lắng nghe lời thông dịch, trình bày những ước muốn, cất lên lời cầu xin ở những nơi  “ở đó” không? Hay chúng ta ảo tưởng đi tìm một nơi nào khác?

Hướng về vị Cha chung của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, con người vừa được Chúa Thánh Thần tuyển chọn, tấn phong và sai đi. Những ngày vừa qua, con người ấy đang làm rõ nét một Lễ Hiện Xuống mới.

Xin tạ ơn Chúa và xin Chúa Thánh Thần tiếp tục khuấy đảo tâm hồn chúng con.

Lm. VĨNH SANG, DCCT, Lễ Hiện Xuống 2013

No comments: