Monday, 12 June 2017

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Thông BáoThứ Hai, 12-06-2017 | 15:18:22

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thông báo về chương trình Mừng lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh lễ Tuyên khấn, Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn (38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM)
No comments: