Sunday, 11 June 2017

Chúa Ba Ngôi là nguồn sống cho muôn ngườiHôm nay cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta mừng lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Đây là một trong nhưng mầu nhiệm cao cả và trọng đại nhất trong đạo, dĩ nhiên là Đạo Công Giáo. Đã gọi là mầu nhiệm thì tâm trí con người sao có thể hiểu được. Qua bao nhiêu thế hệ, từ các Thánh Giáo Phụ của những thế kỷ đầu tiên cho đến hôm nay, đã có không biết bao nhiêu người, tốn bao nhiêu công sức để tìm hiểu về mầu nhiệm này; nhưng làm sao con người có thể hiểu thấu về Thiên Chúa và các mầu nhiệm của Ngài! Chỉ cậy nhờ vào nguồn mạc khải của Thiên Chúa, rồi chúng ta cảm nhận đuợc căn tính của Thiên Chúa và một phần nào về mầu nhiệm của Thiên Chúa mà chúng ta mừng lễ hôm nay.
Sợi dây nối kết Ba Ngôi Thiên Chúa là Tình yêu. Tình yêu thể hiện qua việc tự hạ, hiến dâng để trao ban. Không trao ban để đuợc nhận lĩnh, nhưng trao cho nhau để ban phát cho con ngươì. Con người chính là đối tuợng tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu là bản chất và hình dạng của Thiên Chúa. Không yêu thì không còn là Thiên Chúa.
Đọc lại lịch sử cứu độ chúng ta cảm nhận thật sâu sa mối tình của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vì tình yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, không ép buộc mà vẫn để cho con ngừơi quyền tự do để chọn lựa. Nhưng chúng ta lại lạm quyền đó để chọn lực điều trái ý muốn củ Thiên Chúa. Tuy nhiên, không vì thế mà Thiên Chúa từ bỏ ý định yêu thuơng của Người. Thiên Chúa không từ bỏ con người. Ngài đã ban cho chúng ta nguời con yêu dấu của Ngài. Và cũng vì yêu thương con người, Đức Kitô đã vâng lời Chúa Cha, mà là vâng lời cho đến chết để thực hiện sứ mệnh yêu thương đó.
Trên Thập Giá, Ngài trút hơi thở để trao ban Thần Khí sự sống cho con nguơì. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần mô tả sự hiện diện của yêu thuơng. Nhờ Chúa Thánh Thần, tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục được bày tỏ mãi cho tới chúng ta hôm nay và mãi mãi.
Vì thế, khi mừng kính mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, Hội Thánh không chỉ nhắc cho chúng ta về tín điều căn bản của niềm tin, nhưng còn dẫn chúng ta vào vũ trụ của yêu thuơng để cảm nhận, để trao ban, để nhận lãnh, để thông cảm, để mất đi, để quan tâm… mà làm giàu có điều chúng ta đã đuợc nhận lãnh. Sống yêu thương là cách diễn tả đúng và đầy đủ ý nghĩa cuộc sống làm người và làm con Chúa; đồng thời cũng diễn tả cuộc sống của Chúa Ba Ngôi: yêu thương và hiệp nhất.
Ai trong chúng ta đã không đuợc Chúa dọn sẵn cho khả năng yêu thuơng này. Đây chính là quà tặng quí giá nhất mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Quà tặng này được ban phát ngay khi ta còn là bào thai trong lòng mẹ. Nhưng, với năm tháng của dòng đời phiêu dạt, chúng ta vẫn có thể bị lây nhiễm các thói hư tật xấu (không thể liệt kê hết ở đây).
Tuy vậy, ước vọng được yêu thương vẫn hiện diện một cách nào đó trong cuộc đời ta. Sự yêu thương này cần được hun đúc và vun trồng bởi các mối tương quan giữa người với người. Nói cách khác, con người sẽ không còn mang tính người nếu họ không biết thiết lập quan hệ mật thiết với đồng loại của mình. Mối tương quan này chỉ nên hoàn hảo một khi chúng ta xây nó trên nền tảng của Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là dám cho đi nhiều hơn là nhận lĩnh. Và chỉ có những ai hay ban phát mới cảm nghiệm được sự rộng lượng của Thiên Chúa, Đấng luôn ban phát mọi ơn huệ cho ta.......
Vì thế, quí ông bà và anh chị em thân mến,
Chúng ta đừng đứng bên lề để nhìn vào hay gắng sức tìm hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa. Đó chỉ là mớ kiến thức vô ích. Hãy mạnh dạn bước vào trong Tình yêu của Người; và từ đó chính cuộc sống của chúng ta, cùng với các mối tuơng quan mà chúng ta đang thiết lập sẽ được bao phủ bởi tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Khả năng đó đã đuợc Thiên Chúa ban, giờ đây là phần công tác của chúng ta, cứ cộng tác và làm những gì Người đã làm rồi sẽ đuợc ban thêm, “vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa.” (Mt 25: 29a)

No comments: