Friday, 26 September 2014

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Ca Vịnh 17CA VỊNH 17
Dàn bài :   1-2 : Kêu xin Yavê nhậm lời
                                                                                                                                3-5 : Lời tuyên bố mình vô tội
                                                                                                                                6-9 : cầu xin Thiên Chúa can thiệp vào dịp này
                   10-12 : nố hiện tại : những âm mưu của địch thù
               13-14 : Xin Thiên Chúa đoán xử kẻ thù
                                                                                                                                 15 : Điều nguyện ước và tin chắc nơi người khấn.
Cảnh huống : Đây cũng là kinh nguyện của một người bị bắt bớ đã tới Đền thờ tuyên bố là mình không có những tội vu cáo. Có ít tác giả dựa vào câu 3 và 15 mà nói người khấn ngủ tại Đền thờ để nhờ Thiên Chúa cho điềm cứu giúp và sáng dậy thì được đáp lại (Mowinckel, H.Schmidt).
Thời : không thể xác định được.
Ca vịnh có những khúc rất khó xác định về văn bản, cách riêng các câu 4-5 11 14. Các bản dịch đều là phỏng chừng.
Câu 15 : nhiều tác giả đã hiểu “evigilans” như ám chỉ đến sống lại. Nhưng không đủ lý. Người khấn ở đây phải hơn là tỏ bày điều lòng mình ao ước trông cậy được chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa như một người đã được Thiên Chúa thương đoái. Việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa đem về một hình tượng cụ thể (như Dst 12,8). Như thế có lẽ tác giả nghĩ đến việc Thiên Chúa hiển hiện như trong Is 6,1tt. Buổi sáng, sau đêm (thời gian vị Thiên Chúa thử thách), người bị vu cáo bắt bớ ước ao chớ gì mình được gặp gỡ Yavê như trong một cuộc Yavê hiển hiện.

No comments: