Tuesday, 12 August 2014

Hiếu Minh báo điện Chúa Cứu Thế.com : Nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Bangkok:

Nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Bangkok:
mô hình thu nhỏ của Giáo Hội hoàn vũ

VRNs (09.08.2014) 

Các thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đến Thái Lan lần đầu tiên vào năm 1948 và kỷ niệm Kim khánh vào năm 1998. Các ngài đã làm việc xuyên suốt đất nước này với người nghèo ở vùng Đông Bắc, với người phong cùi ở Ban Noi, với trẻ em mồ côi và trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Pattaya, với người thiểu số và với những người nghèo thành thị ở Klong Toey – Bangkok.  

Giáo xứ Chúa Cứu Thế được thành lập vào năm 1949 theo yêu cầu của Giám Mục Bangkok, Đức Ông Chorin, để phục vụ rất đông những người nói tiếng Anh của thành phố này. Phải mất một thời gian để hai linh mục đầu tiên, cha Roger Godbout và cha Charles Cotant, tìm kiếm một vị trí lâu dài. Các ngài khởi sự bằng cách thuê một ngôi nhà tại Nai Lert Lane, không xa nhà thờ hiện nay. Các ngài đã biến một căn phòng, ban đầu được thiết kế làm nhà để xe, thành một nhà nguyện và ngay lập tức phục vụ cho người Công giáo ở đây. Ban đầu Nhà nguyện này được đặt tên là Our Lady of the Garage.

Không lâu sau đó, các ngài chuyển đến một bệnh viện bỏ hoang của bác sĩ Lert Srichan trên đường Sathorn, cử hành Thánh lễ Chúa nhật ở trường Mater Die cho giáo dân ngày càng tăng. 

Cuối cùng, các thừa sai đã được phép và hỗ trợ tài chính từ tỉnh Mẹ của Dòng Chúa Cứu Thế ở St Louis, Missouri để mua một miếng đất nhỏ xây dựng giáo xứ Chúa Cứu Thế. Nhà thờ Chúa Cứu Thế được xây dựng và cung hiến vào năm 1954. Giáo xứ đã mừng Kim Khánh vào năm 2004.

Giáo xứ Chúa Cứu Thế được hình thành từ các cá nhân và gia đình của hơn 33 quốc gia. Như vậy, cộng đoàn này giống như mô hình thu nhỏ của Giáo Hội hoàn vũ.

Các thành viên của Giáo xứ Chúa Cứu Thế có mặt mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả những lĩnh vực kinh doanh quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các sinh viên, những người làm việc trong các khu công nghiệp, và rất nhiều người khác. Thông thường mỗi Chúa Nhật có khoảng 3.000 người tham dự 9 Thánh Lễ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Thái.

Hiếu Minh, VRNs

No comments: