Sunday, 8 May 2011

Bill O’Shea: Thắc Mắc Của Người Công Giáo (tiếp theo)


Câu hỏi #2:

Câu trả lời của cha rằng “Những hữu thể nhân loại như chúng ta thì ở bậc cao nhất của những hữu thể vật chất / tâm linh. Chúng ta hoàn toàn khác biệt với Thiên Nhiên nhưng chúng ta cũng là một phần hợp nhất với Thiên Nhiên, bởi vì chính chúng ta cũng là một phần trong trật tự tạo dựng của Thiên Chúa. Bậc tiếp theo trong hệ thống đẳng trật của các hữu thể là những hữu thể tâm linh mà chúng ta gọi là thiên thần” dường như mâu thuẫn với bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII dành cho các cặp vợ chồng vào ngày 19 tháng Ba năm 1941, trong đó Đức Giáo Hoàng nói:

Các thiên thần cũng là những đứa con của Thiên Chúa. Là những hữu thể tâm linh thuần túy, không bị gánh nặng trọng lượng của xác thịt, là những hình ảnh trác tuyệt của Ba Ngôi Thiên Chúa – Đấng mà các thiên thần chiêm ngắm và yêu mến, các thiên thần cũng chia sẻ với nhau một mối quan hệ cha con thánh thiêng, khi mà – như thánh Tô-ma đã nêu ra – một thiên thần dọi chiếu và làm hoàn hảo một thiên thần khác với ánh sáng trí năng, thì trở thành một người cha của thiên thần kia, gần giống như một thầy giáo cũng đóng vai một người cha đối với đứa học trò của ông, và truyền đạt cho đứa học trò tất cả những ý nghĩ mới mẻ nảy ra trong trí.”

Câu đáp:

Đoạn trích dẫn của bạn từ đoản văn của Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII dành cho các cặp vợ chồng vào năm 1941 là một lời nhắc nhở rằng thời gian đã thay đổi ra sao. Loại thần học và các thuật ngữ trong đoản văn này là thuộc về một giai đoạn khác trong lịch sử Giáo Hội, mặc dù đó chỉ là mới 40 năm(*) trước mà thôi.

Vì thế tôi sẽ tránh bình luận về đoạn trích dẫn “quan hệ cha con thánh thiêng (mà) … các thiên thần chia sẻ với nhau,” bằng cách “dọi chiếu và làm hoàn hảo một thiên thần khác với ánh sáng trí năng”, và do đó trở thành “một người cha của thiên thần kia”.

Tuy nhiên, ý chính mà bạn muốn nói là dựa theo đoản văn trên của Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII, thì tôi nên rút lại câu nói của tôi rằng “Những hữu thể nhân loại như chúng ta thì ở bậc cao nhất của những hữu thể vật chất / tâm linh”.

Tôi e rằng bạn đã hiểu sai ý của tôi. Như lời Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII, thiên thần là những hữu thể “tâm linh thuần túy”, nghĩa là, những tạo vật tâm linh không mang bất kỳ một yếu tố vật chất nào, và vì thế, không thuộc vào thể loại những hữu thể vật chất / tâm linh.

Đúng là trong câu đáp trước tôi có viết rằng: “Bậc tiếp theo (sau các hữu thể nhân loại) trong hệ thống đẳng trật của các hữu thể là những hữu thể tâm linh mà chúng ta gọi là thiên thần”, nhưng khi đọc kỹ lưỡng những điều tôi viết thì rõ ràng là tôi đang nói đến một trật tự từ thấp lên cao của các hữu thể, bắt đầu từ những tạo vật thuần túy vật chất và kết thúc bằng chính Thiên Chúa.

Nói một cách khác, thiên thần là những hữu thể cao cấp hơn nhân loại trong trật tự tạo dựng của Thiên Chúa.

Lm Bill O’Shea, Bang Queensland Úc

Bản Việt ngữ:Cecilia Mỹ-Hạnh Nguyễn (Úc)

No comments: