Saturday, 18 April 2015

Lm Hoàng Diệp Thơ Hội Nhạc Thiên Quốc§3. CHỐN TRỜI CAO

(Hội Nhạc Thiên Quốc – Theo thánh An Phong)

Chốn trời cao bỗng dừng cung nhạc,
Nghe dưới trần câu hát Mẹ ngân,
Thiên thanh trầm bổng trong ngần
Phát từ hang đá, xuất thần du dương.

Ô! Kìa Mẹ, ví dường Bắc Đẩu,
Bên Giêsu, hiền hậu sáng ngời.
Vừa nhìn Con Trẻ nằm ngơi,
Vừa cất tiếng hát cho trời ngẩn ngơ.

“Ngủ cho muồi ! Con thơ của Mẹ.
Cho dù Con chẳng hé môi cười,
Dầu mắt Con chẳng nhìn trời,
Làn hơi Con thở: lửa ngời đốt thiêu !

Có bao giờ tình yêu mà ngủ?
Nhìn Con ngơi vũ trụ bàng hoàng…
Ai hay Con Chúa Thiên Đàng
Nay thành trẻ bé, ngủ hang thế này!

Hỡi người đời, đến đây mà ngắm.
Trông Hài Nhi, mắt nhắm dịu hiền,
Mối tình im lặng vô biên.
Cho niềm tin mới sáng lên huy hoàng”.

Hát vừa xong, vội vàng chỗi dậy.
Quì bên Con, thờ lạy cúi đầu.
Nghiêng mình hôn Chúa hồi lâu.
Khiến đoàn Thiên sứ nhìn nhau sững sờ.

Hỡi linh hồn! Sao trơ như đá?
Sao không cầu phép lạ đổi thay?
Để cùng Mẹ Thánh hôm nay
Quì bên Con Chúa, vui say mến Người.
Tác giả Hoàng Diệp, Lm.

No comments: