Thursday, 23 April 2015

Lm Hoàng Diệp Thơ ĐẾN BAO GIỜ

Cho đến bây giờ,
Tình Yêu vẫn chưa được biết,
Cho đến bây giờ,
Người yêu vẫn còn thiết tha
Kiên nhẫn mong chờ...
Cho đến bây giờ,
Tình yêu vẫn chưa được mến,
Cho đến bây giờ,
Người yêu chưa được nhìn đến,
Cho đến bao giờ?
Nay Chúa Tình Yêu đã thành trẻ bé,
Để ta được nhìn, tin kính mến yêu.
Nào ai hay để cứu người dương thế,
Chúa đã vui lòng nên lễ toàn thiêu.

Hỡi bao người đời, cớ sao ngần ngại?
Khao khát mặt trời, mà vẫn muốn đui.
Mặt trời đã lên, sao không nhìn lại
Ngược xui chạy hoài, chỉ kiếm tìm vui?

Trần thế đâu đâu cũng là sa-mạc,
Chỉ có mình ngài suối mát nguồn vui,
Đây Nước Bình An, tuôn tràn phước lạc
Ta hãy vội vàng, tiếp đón Người thôi.
Hồn ta ơi! Nếu cần, xin phép lạ,
Để nhận Ngài là Chúa - ở - cùng - ta.
Dâng Chúa Tình Yêu, muôn lời cảm tạ,
Vì ơn trọng đại chung tiếng mầng ca.


No comments: