Saturday, 25 April 2015

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ . LỜI MẸ RU (THÁNH CA)

Ngôi lời Thiên Chúa tối cao,
Nay thành con trẻ như bao nhiêu người.
Vui gì trong cõi trần ai,
Khiến con Thiên Chúa sinh nơi hang lừa?
Lòng Con hướng trọn về Cha,
Cứu người dương thế nay xa cõi trời.
Không giường, không chiếu, không nôi,
Không nhà, không cửa, không nơi an toàn.
Sao Người xa chốn giàu sang,
Khiến tôi đem Chúa sinh hang lạnh lùng?
Ngoài kia tuyết lạnh mùa đông,
Thế trần mê ngủ, ai trông mong Người!
Khăn này thay chiếu, thế nôi,
Tay này của Mẹ là nơi an toàn.
Tim này thay thế trần gian,
Đón Con Vua Cả, Thiên an tuyệt vời!
Người ơi, hãy lại người ơi!
Đến thờ Con Chúa, cho tôi vui mầng.


No comments: