Wednesday, 15 April 2015

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ Chúa Ra D(ời§4. CHÚA RA ĐỜI (THÁNH CA)

Và một ngày kia trong lều trần thế,
Có Hài Nhi Thiên Chúa đã vào đời...
Mắt sao mai đầy ánh sáng bởi trời
Lời suối ngọc chứa bình an khôn tả.
Trong mình Trẻ một Mùa Xuân rất lạ
Giữa càn khôn lan toả khí Thiên-hương,
Mang Tin Mừng cho trần thế bốn phương
Toàn nhân loại với Người nay đổi mới.
Chúa ra đời, ấy Mùa - Xuân - mong - đợi,
Nhận đón Người là vui ẵm trường sinh.
Lòng ta, ta những đinh ninh
Thiên Xuân ta có phỉ tình từ nay.

Hồn hoan lạc, vui say như tinh tú,
Cung cao vời vũ trụ huyền linh,
Quá tầng cao, hòa nhịp với Thiên đình
Đầy Mến Cậy dâng lên mầng Chúa Cả.
Nguyện cung hiến câu ca tình mới lạ,
Từ muôn tim bay toả tựa làng hương...
Tình ca đẹp thắm ngàn thương,
Xin Thần khí quyện vấn vương lòng người!

No comments: