Thursday, 16 April 2015

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ Mừng Chúa Đến§5. MỪNG CHÚA ĐẾN (THÁNH CA)


Này trần gian: hỉ hoan trong Chúa!
hãy ca mừng Tình Mến bao la.
Vì chính Ngài cứu độ chúng ta,
Thắp sáng đèn Tin, ra đón Chúa!

1. Chúa ra đời, ấy Mùa Xuân mong đợi,
Chúa ra đời! Ngàn cung nhạc chơi vơi...
Nhờ ánh sao xưa, Ba Vua tìm tới...
Nay ánh sao này chiếu giọi lòng tôi.

2. Nói đến Ngài là đất trời rung động,
Ngắm nhan Ngài, lòng mến rạng nơi nơi,
Người thế ơi! Sao nằm như chết cóng?
Lại cùng Ngài, cho đời sống xinh tươi.

3. Kính yêu Ngài, khắp trần gian ca ngợi,
Trước nhan Ngài, này vũ trụ im hơi!
Hỡi hồn tôi, hãy dâng bài ca mới,
Vang dội núi đồi, vang đến ngàn khơi.

4. Chính Ngôi Lời là Tình Yêu mong đợi,
Chúa Ra Đời, Tình Mến đã lên ngôi!
Ta biết rằng: Vua Tình Yêu đã tới,
Hãy vội cầm đèn đón Chúa đi thôi!

No comments: