Sunday, 7 December 2014

Lm Hoàng Diệp, DCCT Bài Ca Ánh SángCon đi tìm ÁNH SÁNG
Trên mọi nẻo trần gian,
Lòng con đã hân hoan
Thấy bóng Người thấp thoáng...
 Áo Người là Ánh sáng
Làm hương toả nơi nơi...
Con ưa ngắm nhìn Người
Trong ngàn hoa duyên dáng.
 Mắt Người toàn ánh sáng,
Làm đẹp cả càn khôn,
Khi Chúa ngó vào con,
Nguồn vui trào lai láng.

Đẹp thay mình Ánh Sáng,
Từ thiên giới xa xăm
Rày xuống cõi tối tăm
Ô, vừng Hồng chiếu rạng!

Đây Ngôi Lời Ánh Sáng,
Là hình ảnh của CHA
Người là bản Diệu ca,
Khiến trời vui rang rãng.

Ôi Đường đi Ánh Sáng
Con nhìn Chúa khắp nơi...
Con muốn hát mầng Người
Biết làm sao tả đặng?

Hỡi nguồn ban ánh sáng
Mang ý nghĩa cho đời
Trần gian đặng Nước Trời.
Hết bồn chồn lo lắng!

Cho hồn con rực sáng
Trong ÁNH SÁNG dịu dàng
Phát xuất tự Thiên đàng
Chiếu soi đời u tối.
 Xin Người xua bóng tội,
Nhờ Lửa Mến vinh quang.

No comments: