Monday, 29 December 2014

Lm HOàng Diệp CSsR Thơ: TRẺ CON VỚI CHÚA (Lc 10, 17…) (Mc 10, 13…) - NGƯỜI BẠN VÔ SONGTRẺ CON VỚI CHÚA
(Lc 10, 17…)
(Mc 10, 13…)

Có lần một đám trẻ thơ
Tung tăng ùa đến đơn sơ lạ lùng.
Môn đồ thấy vậy nổi xung,
Rầy la một mẻ, sau cùng đuổi đi.

Hài nhi quí mến hài nhi,
Chúa thương đoàn trẻ, tức thì bênh ngay:
“Hãy cho trẻ đến cùng Thầy !
Đừng nên cản chúng từ rày trở đi.”

Nước Trời là của hài nhi
Chúng con nên biết và ghi tạc lòng.
Những ai giống các nhi đồng,
Đến cùng Nước Chúa mới mong được vào”.

Nói xong cúi xuống ôm chào,
Và thương chúc phúc khác nào cha yêu.
Tông đồ ngây sững bao nhiêu
Mẹ con đoàn trẻ bấy nhiêu vui mừng.

NGƯỜI BẠN VÔ SONG
Về người Bạn của tôi
Biết bao điều phải nói
Tôi nghe ngàn câu hỏi
Dồn dập đã đến rồi:

“Người  ấy là ai ? nói tên cho biết.
Quê quán ở đâu? Tuổi đời, sự nghiệp…
Sao anh thân thiết đến độ tôn sùng !”

Thật không sai, Ngài đáng mến vô cùng,
Hơn hết mọi người đáng yêu trên thế.
Tuổi của đời Ngài cao hơn vạn tuế.
Sinh nhật của Ngài thường gọi Noel.
Và danh Giêsu mới Thật là tên,
Khi ra đời, Ngài nên “Mốc lịch sử”.

Dưới ánh mặt trời muôn dân muôn xứ
Muốn được bình an phải kiếm tìm Ngài
Ai ở với Ngài cầm chắc tương lai
Vì chính Ngài là An Vui vạn kiếp. (1)
Vũ trụ qua đi, nhưng Ngài bất diệt
Hằng đón những ai muốn sống bên Ngài.

Nói về Ngài, Thánh Kinh có viết:
“Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời,
Và Ngôi Lời ở với Chúa Trời,
Và Ngôi Lời cũng là Thiên Chúa.
Mọi vật đều do tay Ngài mà có.
Nếu không có Ngài chẳng có ngày nay” (2)

                           *
                       *     *

Chúa thương người thế lắm thay!
Đã ban Con Một mến say nhân trần.
Tay Ngài giáng phúc thi ân,
Nơi nơi ban bố Tin Mừng Bình An.


  (1) Ep 2,14
  (2) Ga 1,1-3

No comments: