Sunday, 21 December 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ: Maria - Đấng Cứu ThếMARIA
              
Nhi nữ rạng ngời, biết chơi biết hát,
Lòng thanh trong, dào dạt suối ân tình,
Hoa muôn vàn thơm ngát, vạn lời kinh,
Đầy ơn Thánh, cao sang, ai dò thấu ?

Hồn bé nhỏ, khiêm cung và hiền hậu
Khiến Trời Cao vui thỏa xuống chúc lành.
Mẹ là tòa vinh hiển của Thánh Linh,
Ngài tô điểm bằng muôn ơn cao cả.

Nơi cung lòng đó Chúa dành phúc lạ
Cho ngợp vũ hoàn, ngây sững càn khơn:
Ấy là chức: “Trinh Mẫu Chúa Con”,
Khiến mọi đời vang lên lời chúc tụng.

“Kính mầng Maria đầy ân sủng,
Xinh đẹp tuyệt vời ! Thánh quá Mẹ ơi !”
Cùng với Chúa Ngôi Hai
Chúng con mừng kêu “Mẹ” !

ĐẤNG CỨU THẾ
(Tiên báo)

Ai dám bảo, Trời không nói được,
Chẳng cho ta biết trước chương trình ?
Lời Ngài là chính Thánh Kinh
Nói qua ngôn sứ, bao nghìn năm xưa.

Lời ủi an, lại vừa soi sáng,
Hứa rồi đây ban Đấng cứu đời
Ai hay đó chính Con Trời
Đã thương chấp nhận làm người như ta.

Nhờ Trinh Mẫu sinh ra ở thế
Và lớn lên như trẻ khiêm nhu.
Ngài là vua cả thiên thu,
Mang danh Cứu Thế Giêsu, Con Trời !

Ngài đến cứu mọi người tin kính,
Kẻ thành tâm biết mến yêu Ngài.
Duy Ngài thấy rõ mười mươi
Từng trang tâm sử từng người thế nhân.

No comments: