Sunday, 30 November 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR: CÁI CHÍNH TRÊN ĐỜI .. Là chọn Chúa TRẦN THẾ QUA ĐI… CHỈ CÒN MÌNH CHÚACÁI CHÍNH TRÊN ĐỜI
      (Là chọn Chúa)         

Mọi sự tốt lành bởi Chúa mà ra
Nên hết mọi người đều là của Chúa.
Mà Chúa là sự thật tròn đầy
Chúa cũng là Tình Yêu tuyệt hảo.
Tình yêu ấy có trong sự thật;
Sự Thật này cũng chính Tình Yêu.

Trần gian xuôi ngược trăm chiều,
Hơn nhau chỉ có mến yêu Chúa Trời.
Mến Chúa ta cũng yêu người
Hy sinh đến cả cuộc đời vì yêu.


TRẦN THẾ QUA ĐI… CHỈ CÒN MÌNH CHÚA

Non nước Trần gian âm thầm nói nhỏ:
“Kiếp sống con người rày có mai không.
Muôn sự trên đời như mây như gió
May còn để lại chút võ rêu phong”.


Nhưng Chúa Phục Sinh đang chờ ta đó,
Ai đợi trông Ngài chẳng có hoài công.
Đoàn người phục sinh mang hình ảnh Chúa
Hy vọng sáng ngời, ơn cả chờ mong !….


LẼ SỐNG
(Chúa là lẽ sống)

Lạy Thiên Chúa con thờ,
Là nguồn gốc mọi loài thọ tạo,
Là điểm dừng mọi cánh ước mơ.


Lòng thế nhân luơn tìm Chân lý,
Tim con người hằng khát tình yêu.
Nên hồn con chỉ vui mừng an nghỉ,
Khi được Ngài là lẽ sống cao siêu.


Lạy Thiên Chúa con thờ,
Biết bao người đã mơ về Chúa,
Nhưng cuộc đời vàng úa héo hon.
Bởi không tin, không tìm kiếm nữa,
Nên cuối cùng tàn tạ cô đơn.

Tim thiếu Chúa lấy gì lấp đặng ?
Dẫu uống nhiều …Cơn khát vẫn khô.
Vì nước kia toàn là chất đắng,
Chung quy rồi chỉ thấy hư vô.


Lạy Thiên Chúa con thờ,
Ngài ẩn mình cho con khám phá,
Cũng khứng ban sao sáng dẫn đường.
Ánh sao đây là tình yêu tuyệt lạ,
Trong một Con Người đã chết vì thương .

Rày đưa mắt nhìn lên Thánh giá,
Con biết mình đã gặp người yêu !
Ngài là Tình Yêu
Ngài là Chân Lý.
Con gặp được rồi lẽ sống cao siêu.

No comments: