Tuesday, 23 December 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ: Tin Mừng - Đời tươi sáng  TIN MỪNG
 (Tình Thiên Thu)
Có một điều muôn dân mơ ước
Là mong sao thấy được Chúa Trời;
Thì nay tin ấy có rồi :
Trời thương đã đến làm người cứu ta.

Trang tình sử bày ra sống động :
Chúa Giáng Sinh không trống không kèn,
Đơn sơ nhỏ bé nghèo hèn,
Chẳng làm ai sợ, hay thèm quan tâm.

Ba mươi năm âm thầm lặng lẽ,
Chẳng có gì ra vẻ Đế Vương.
Chúa ơi ! sao quá khiêm nhường,
Trong Ngài chỉ có Tình thương tròn đầy.

Rồi ba năm rày đây mai đó :
Trong tim Ngài chỉ có Chúa Cha,
Rao truyền chân lý cho ta
Kèm theo phép lạ diễn ra hằng ngày.
                      
(Chết và Phục Sinh)
             
 Vì Chúa muốn đền thay nhân loại
Tội bao đời, nên phải hi sinh...
Khi nhìn Chúa chịu đóng đinh
Lòng ta mới hiểu Mối Tình Thiên Thu.
                  
Để xóa tan mây mù Thập giá
Sau ba ngày Chúa đã Phục sinh.
Rày nên mạch suối Thần Linh
Cho ta sự sống quang vinh đời đời.

Ấy Tin Mừng muôn nơi đón nhận,
Đem bình an đến tận đáy lòng.
Mọi điều nhân thế cầu mong,
Rày nên tất cả nơi mình Chúa Con.

 ĐỜI TƯƠI SÁNG
(Đời là ơn Chúa)
Nếu Chúa chẳng yêu ta   (1)
Thì đời ta chẳng có.
Nếu Chúa không sống lại,
Ta có cũng bằng không.   (2)

Nhưng thật Chúa yêu ta,
Ta còn lo gì nữa ?
Và Chúa đã sống lại,
Đời tươi sáng vô cùng !

(1) Nguyên nhân của Vũ Trụ là Thiên Chúa,
       mà Thiên Chúa là Tình Yêu.
 (2) Nếu không thuộc về nước phục sinh là ta không được cứu.

No comments: