Tuesday, 16 December 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ Lẽ SồngLẼ SỐNG
(Chúa là lẽ sống)

Lạy Thiên Chúa con thờ,
Là nguồn gốc mọi loài thọ tạo,
Là điểm dừng mọi cánh ước mơ.


Lòng thế nhân luơn tìm Chân lý,
Tim con người hằng khát tình yêu.
Nên hồn con chỉ vui mừng an nghỉ,
Khi được Ngài là lẽ sống cao siêu.


Lạy Thiên Chúa con thờ,
Biết bao người đã mơ về Chúa,
Nhưng cuộc đời vàng úa héo hon.
Bởi không tin, không tìm kiếm nữa,
Nên cuối cùng tàn tạ cô đơn.

Tim thiếu Chúa lấy gì lấp đặng ?
Dẫu uống nhiều …Cơn khát vẫn khô.
Vì nước kia toàn là chất đắng,
Chung quy rồi chỉ thấy hư vô.


Lạy Thiên Chúa con thờ,
Ngài ẩn mình cho con khám phá,
Cũng khứng ban sao sáng dẫn đường.
Ánh sao đây là tình yêu tuyệt lạ,
Trong một Con Người đã chết vì thương .

Rày đưa mắt nhìn lên Thánh giá,
Con biết mình đã gặp người yêu !
Ngài là Tình Yêu
Ngài là Chân Lý.
Con gặp được rồi lẽ sống cao siêu.


No comments: