Wednesday, 24 December 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ: Cầu nguyện (Nguồn sức mạnh) - Đừng sợCẦU NGUYỆN
(Nguồn sức mạnh )
Nói đến yêu thương thật dễ dàng
Nhưng đường nên thánh vẫn gian nan.
Vì phải hi sinh lòng ích kỷ,
Cần luôn thắng vượt tính kiêu căng.


Tuy khó nhưng ta chớ ngã lòng.
Vì còn phương thế thật vô song,
Để Chúa giúp ta luôn toàn thắng :
Cầu nguyện, ta có Chúa ở cùng !

ĐỪNG SỢ
(Lời ĐTC Gioan Phaolô II)

Cám ơn Cha, vì lời Cha nhắc bảo
“Đừng sợ gì !” gồm mấy tiếng đơn sơ
Mà âm vang như sấm, mạnh không ngờ,
Khiến dừng lại ngẩn ngơ, đàn múa rối.

Con người ba hoa, sao bằng Chúa nói ?
Thánh Ý Ngài là sức mạnh vô song.
Ngài là Tình Yêu, che chở, quan phòng
“Có Chúa ở cùng” là hơn tất cả.

Không sợ chi, dầu trời nghiêng đất ngã.
Không lo gì, dầu bóng tối bao quanh,
Dầu lắm xôn xao, sóng gió hoành hành,
Với giọng ngông cuồng : Chúa đâu còn nữa !

Nhưng ta nào sợ ! vì ta có Chúa,
Hơn nữa – làm người, và đã Phục Sinh !
Ai thuộc về Ngài cũng được hiển vinh,
Vì sẽ phục sinh muôn đời như Chúa.

No comments: