Saturday, 20 December 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ: Người Con Hoang - Có Chúa - Vắng ChúaNGƯỜI CON  HOANG

Ai vắng Chúa, tâm hồn trơ trọi
Dẫu bên ngoài có vẻ hào hoa.
Người con hoang ngày kia nếm đói
Sẽ bồn chồn trở lại cùng Cha.

Hồn kiêu căng biết mình có tội
Bởi trí lòng chống đối lương tâm.
Nhưng khi từ bỏ lỗi lầm
Bình an trở lại như cầm tay Cha.
......

Gai nào đâm cũng xót xa,
Mà gai đau nhất ấy là vô ơn.

                           
  CHÚA
                     
Có Chúa niềm vui tỏa rạng ngời,
Như dầu thơm ngát thấm nơi nơi.
Bình an siêu nhiệm khơi nguồn hứng,
Bác ái hồn nhiên điểm nụ cười.
Cảnh vật muôn màu, thơ bát ngát,
Tâm linh ngàn ý, nhạc đầy vơi.
Ai hay có Chúa là Xuân lạ
Bởi có tình yêu thắm cuộc đời.

VẮNG  CHÚA                        

Đời cũng buồn tanh ở Nguyệt cầu,
Lắm tiền nhiều bạn có chi đâu ?
Lăng xăng chỉ thấy toàn vô nghĩa,
Lủi thủi hằng mang nặng mối sầu.
Giữa hội vui chơi lòng áy náy,
Riêng mình cô quạnh, trí lo âu.
Ai hay vắng Chúa là như vậy,
Bởi thiếu Nguồn Vui chảy tự đầu.

No comments: