Thursday, 18 December 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ Tìm Hiểu (1 & 2)TÌM HIỂU  ( 1 )


-Núi cao chi lắm, núi ơi !
 Núi che mặt Trời, không chộ người thương.

-Em tìm Hạnh Phúc muôn phương,
Ngờ đâu Phúc ở trên đường em đi.

-Cớ sao em chẳng thấy gì ?
 Hay Ngài lánh mặt ? hay vì cao xa ?

-Không đâu ! Ngài khác chúng ta,
 Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Tình yêu !

Vì ta tội lỗi qúa nhiều,
Hằng theo ích kỷ, ưa điều tối tăm.
Làm sao thấy được trăng rằm
Trong khi gió táp, mây giăng đầy trời ?

- Đến đây em hiểu được rồi;
Trời không tỏ hiện cho người kiêu căng.

- Kẻ nào sám hối thành tâm
Chúa liền ngự đến tri âm thân tình.

TÌM HIỂU  ( 2 )

Ai tìm ý nghĩa khổ đau
Giêsu sống lại là câu trả lời.   (1)
Ai tìm ý nghĩa cuộc đời
Ngắm con Thiên Chúa làm người mới hay (2)


Chúa Cha đẹp Thánh khơn tày
Nên lòng Con Chúa đêm ngày khát khao.
Đạo trời chân thật biết bao
Ai mà hiểu được làm sao không mừng ?


Trước mắt họ, cả gian trần
Ví như hoa nội cỏ rừng mà thôi.
Vì đời như nước hằng trơi,
Ta tìm lẽ sống không trôi bao giờ.

(1)   Tội lỗi cần được thanh luyện, Vì Thiên Đàng là Nước Tình yêu,   
        Nước Chúa phục sinh.
(2)  Sống trên đời là đi về nhà Cha, để thấy Cha

No comments: