Saturday, 27 December 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ: CHA SAO, CON VẬY -HÃY ĐẾN CÙNG TÔI (Mt 11,28)CHA SAO, CON VẬY
Có một người mang danh Cứu Thế,
Là Giêsu, chủ tể muôn loài,
Đây là danh Con Một Chúa Trời
Đấng làm Vua công trình tạo hóa.

Chỉ mình Ngài được Cha tuyên bố:
“Này là Con yêu dấu của Ta !”
Chỉ có Ngài biết rõ Chúa Cha,
Và tỏ ra cho ai, tùy ý.

Hẳn Chúa không bao giờ thiên vị,
Mọi tâm can Chúa đã am tường,
Ai đơn sơ nhỏ bé khiêm nhường
Sẽ được Ngài yêu thương cho thấy.

Ta tin rằng Cha sao Con vậy,
Nên thấy Con là thấy Chúa Cha
Bởi trong Con Cha tỏ mình ra,
Ai dám ngờ Cha, Con là Một?

Cha tốt lành nên Con cũng tốt
Cha là Tình Yêu, Con cũng Tình Yêu
Chúa Cha hiền, khả ái bao nhiêu
Con cũng hiền, đáng yêu như thế.

Ban Con Một để Ngài cứu thế
Cha đời đời không thể cho hơn.
Hỡi con người, ta chớ vô ơn!...
Đóng lòng lại trước tình yêu Chúa.

HÃY ĐẾN CÙNG TÔI
(Mt 11,28)
Lắng nghe âm điệu tuyệt vời.
Đây là tiếng Chúa ban lời ủi an:
“Hỡi người thế lầm than, vác nặng,
Đến cùng Tôi sẽ đặng nhẹ nhàng.
Vì trong Tôi có Thiên Đàng,
Vì trong Tôi có muôn vàn xót thương.

Đừng e ngại như phường kiêu hãnh,
Hãy vội vàng đến lãnh nguồn ân.
Vì Tôi khoan hậu từ nhân,
Nơi Tôi chỉ có tinh thần khiêm nhu.
Hồn sẽ được đầy dư an thái
Vì ách Tôi êm ái dịu dàng”

Càng nghe tiếng Chúa bảo ban,
Càng vui thấm thía, lại càng mến yêu.

No comments: