Saturday, 29 March 2014

DCCT kỷ niệm 150 được ủy thác phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpNăm 2016: Kỷ niệm 150 năm
DCCT được ủy thác phổ biến
lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Roma – Ngày 26/4/2016 là ngày ghi dấu tròn 150 năm phục chế bức linh ảnh nổi tiếng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiện đang đặt tại nhà thờ Thánh Anphong của DCCT tại Roma.
Nhân dịp này, ngày 27/3/2014 vừa qua, Bề trên Tổng quyền DCCT, cha Michael Brehl, C.Ss.R đã gửi đến toàn Dòng một lá thư về sự kiện đặc biệt này.


Trong thư ngài nhắc lại lịch sử thăng trầm của bức linh ảnh cách đây 300 năm cũng chính tại địa điểm nhà thờ Thánh Anphong ngày nay khi ấy là nhà thờ Thánh Mátthêu. Chiến tranh đã phá hủy tan tành nhà thờ Thánh Mátthêu và bức linh ảnh này cũng bị lưu lạc đi đâu không ai hay biết.

Bỗng nhiên, vào ngày 26/4/1866, bức linh ảnh được tái xuất hiện cho dân chúng đến tôn kính tại nhà thờ Thánh Anphong. Đức Thánh cha Pio thứ 9 đã ủy thác cho cha Nicholas Mauron, Bề trên Tổng quyền DCCT bức linh ảnh này với lời nhắn nhủ: “Hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ”. Các thừa sai DCCT đã ghi khắc những lời này của ĐTC vào tâm khảm.
Cha Michael Brehl Bề trên Tổng quyền DCCT hiện nay đã tuyên bố năm 2016 là năm Thánh kỷ niệm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG). Để chuẩn bị cho năm Thánh này, cha BTTQ đã thành lập một Ủy ban trù bị Trung ương. Tháng 4/2014, Ủy ban này sẽ trình cho Hội đồng Trung ương DCCT kế hoạch sơ khởi.


Ủy ban này gồm có 8 cha: 1 cha Tổng Cố vấn, 1 cha Giám đốc Trung tâm Linh đạo Trung ương, 1 cha thuộc Văn phòng Trung Ương và 5 cha còn lại đại diện cho 5 Liên hiệp DCCT toàn thế giới.

Các Đơn vị DCCT trên thế giới cũng sẽ thiết lập Ủy Ban này ở cấp Đơn vị tương ứng để triển khai cho Đơn vị mình.

Trước mắt, công trình đầu tiên sẽ là Hội nghị về ĐMHCG sẽ được tổ chức tại Campo Grande, Brazil vào tháng 5/2014.

Cha BTTQ kêu gọi mỗi Đơn vị gửi 1 người liên lạc để tham gia sự kiên trọng đại này và để Năm Thánh kỷ niệm này trở thành 1 sự kiện của toàn Dòng. Các nữ Đan sĩ DCCT cũng được mời gọi tham dự.

No comments: