Sunday, 23 October 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mạc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)


TIN MỪNG VỀ NƯỚC SẼ ĐẾN (TIẾP THEO)

Mt 13: 36-43

Lời cắt nghĩa ví dụ. Lời giải thích không cắt nghĩa hai điều cốt thiết: Con Người là ai? Khi nào tận thế nói đây sẽ đến? Ví dụ được lặp lại một lần nữa, mà vẫn bỏ ngỏ chưa trả lời những lời hỏi cốt yếu: lời giải thích cũng kết thúc: ai có tai thì nghe! Chứng tỏ lời giải thích vẫn còn để lưng chừng! Giải thích lại thêm ít điều khác ví dụ: giống tốt là “con cái của Nước” (không phải chính Nước Thiên Chúa), cỏ lùng là “con cái kẻ dữ” (không phải là sự dữ nói chung). Áp dụng ví dụ: đem về những vấn đề gần người ta hơn, đạo đức hơn, nhưng vẫn chưa hẳn là Hội thánh được ám chỉ rõ rệt; kẻ dữ bị loại khỏi Nước (không hẳn là khỏi Hội thánh).

Lời giải thích chia làm 2 phần:

+36-39: Những tương chiếu hình ảnh và thực là cái gì.

+40-43: Giải rộng chi tiết nói đến trong ví dụ, tức là câu 30b: tả bằng những tiếng của văn chương khải huyền về Ngày phán xét: một mạc khải chung luận theo khuynh hướng khuyến thiện, văn bản. Xét vậy thì phải nói hoàn cảnh trong đó Mt 13: 36-43 là hoàn cảnh Hội thánh tiên khởi (Do thái): thời gian đã qua, đã có ý thức về tính cách đại đồng của Tin Mừng, đã có kinh nghiệm về sự nguội lạnh và sa ngã nơi ít phần tử của Hội thánh. Vậy các câu này giải rộng ví dụ bằng những lòi lẽ Kinh thánh Cựu ước (Sophonya 1: 3; Đn 3: 6; Ma 4: 1-3)

Lm Nguyễn Thế Thuấn, CSsR

(trí`ch tài liệu giảng huấn, phổ biến nội bộ)

No comments: