Friday, 7 October 2011

Lm Bill O'Shea: THắc mắc của người Công Giáo (tiếp theo)

Câu hỏi #43:

Một vị độc giả gởi cho tôi một bài báo với tựa đề: Lộ Đức – Fa-ti-ma – và bây giờ là Garabandal ở Tây-ban-nha. Thiên Chúa gởi “lời cảnh báo sau cùng” cho thế giới – qua Đức Ma-ri-a. Vị độc giả đó thấy bài báo này trong một nhà thờ Công Giáo, và xin tôi bình luận về bài báo đó.

Câu đáp:

Tôi xin tóm tắt cho các độc giả không biết về các thị kiến ở Garabandal, để quý vị được biết những điều đó là gì.

Người ta cho rằng vào tháng Sáu năm 1961 Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e đã hiện ra với bốn trẻ gái, tuổi 11 và 12, tại Garabandal ở miền tây-bắc nước Tây-ban-nha. Đó là lần đầu tiên trong một loạt những lần hiện ra và truyền tin được tiếp tục diễn ra trong bốn năm sau đó.

Vị sứ thần bảo các bé gái rằng ngài đến để chuẩn bị các em cho cuộc thăm viếng của Đức Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a Diễm Phúc, người sẽ hiện ra lần đầu vào tháng Bảy. Và rồi thị kiến đó đã diễn ra như vậy, và kể từ đó Đức Mẹ được cho là đã hiện ra với các bé gái này cả mấy trăm lần nữa cho đến lần hiện ra cuối cùng vào tháng Mười Một năm 1965.

Có hai “thông điệp chính thức”. Thông điệp đầu tiên, vào tháng Bảy năm 1961, là người ta phải làm việc hy sinh hãm mình và phải siêng năng việc Chầu Thánh Thể. Nếu loài người không sửa đổi thì một sự trừng phạt nặng nề sẽ xảy ra.

“Thông điệp chính thức” thứ hai, vào tháng Giêng năm 1965, là “nhiều vị hồng y, giám mục, linh mục đang trên đường tiến tới sự diệt vong, và họ đang kéo nhiều linh hồn theo họ”.

Bài báo được gởi cho tôi trong phần nội dung có lời tuyên bố là những sự việc xảy ra ở Garabandal đang được tòa thánh Rô-ma điều tra.

Theo tình hình hiện tại, các thị kiến này chưa được chuẩn nhận, mà cũng chưa bị phủ nhận.

Lời khuyên của tôi là bạn hãy nên theo gương tòa thánh Rô-ma và hãy khoan xét đoán về những điều được xem là thị kiến riêng của vài người như thị kiến Garabandal, cho đến khi Giáo Hội tuyên bố những điều đó là thật hay không thật. Tôi cho rằng không có vẻ gì là bất kỳ một sự chuẩn nhận nào sẽ được đưa ra trong tương lai sắp tới.

mh September 2011

No comments: