Friday, 21 November 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR Nước Trời 2NƯỚC TRỜI 2 (1)
(Ba nét chính)

Chúa đến trần gian tặng Nước Trời,
Trong Ngài nước ấy thuộc về tôi.
Nhờ bởi Tin yêu mà đón nhận,
Tình cha lớn mãi giữa lòng người.

Nước Trời dành cho những trẻ thơ,
Lòng càng khiêm tốn, dạ đơn sơ
Càng đáng Cha thương cùng mạc khải
Về Con yêu dấu, đáng tôn thờ.

Người ta hạnh phúc bởi tình yêu.
Mến Chúa yêu nhau: hạnh phúc nhiều.
Càng mến bao nhiêu càng nên thánh,
Bởi càng nên giống Chúa Tình Yêu.                                                                                                                         
(1) Ba điều kiện: Đó là lòng tin, lòng khiêm nhường và lòng mến.

No comments: