Thursday, 20 November 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR : Thơ Nước Trời 1NƯỚC TRỜI 1 (1)
 (Cuộc sống)
Chúa đến Trần gian tặng Nước Trời,
Trong Ngài nước ấy thuộc về tôi.
Nhờ bởi tin yêu mà đón nhận,
Bình an hoan lạc mãi muôn đời.

Muôn đời hạnh phúc chẳng hề phai,
Cuộc sống mai sau thật là dài…
Vì Chúa “Vô cùng”, nên mới mãi,
Bên Ngài có Mẹ, cả Thiên Thai.

Thiên Thai là đó, hỡi người ơi !
Toàn Mỹ toàn Chân, đẹp tuyệt vời.
Giữa đoàn Thần Thánh muôn muôn thuở
Ta hằng cảm tạ Chúa Ba Ngôi!

Ba Ngôi ! Lạy Chúa, Chúa con thờ,
Con rày chiêm vọng với hồn thơ.
Nguyện ước mai sau cùng chư Thánh,
Vui mầng ngắm Chúa, thỏa lòng mơ !

NƯỚC TRỜI 2 (1)
(Ba nét chính)

Chúa đến trần gian tặng Nước Trời,
Trong Ngài nước ấy thuộc về tôi.
Nhờ bởi Tin yêu mà đón nhận,
Tình cha lớn mãi giữa lòng người.

Nước Trời dành cho những trẻ thơ,
Lòng càng khiêm tốn, dạ đơn sơ
Càng đáng Cha thương cùng mạc khải
Về Con yêu dấu, đáng tôn thờ.

Người ta hạnh phúc bởi tình yêu.
Mến Chúa yêu nhau: hạnh phúc nhiều.
Càng mến bao nhiêu càng nên thánh,
Bởi càng nên giống Chúa Tình Yêu.                                                                                                                         
(1) Ba điều kiện: Đó là lòng tin, lòng khiêm nhường và lòng mến

No comments: