Saturday, 29 November 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR QUÊ THẬT (Quê hương Chúa hứa)QUÊ THẬT  
(Quê hương Chúa hứa)

Người có Đạo hằng yêu Đất nước,
Nhưng quê này có trước có sau,
Trước là nơi “cắt rún chôn nhau”,
Ta phải lo góp phần tô điểm.

Sau là chính quê Trời siêu nhiệm
Nhà Cha chung vinh hiển đợi chờ.
Đây quê lành thỏa mọi ước mơ,
Chẳng còn thấy tang thương đau khổ.

Chính Thiên Đàng là nơi hội ngộ
Mọi kẻ lành từ cổ chí kim.
Là quê hương muôn thuở kiếm tìm,
Cõi hằng sống bình yên lai láng.

Muốn vào đây phải đầy ánh sáng,
Không chút mờ…chỉ có tình thương.
Ôi Nước Trời ! hạnh phúc vô cương
Đó chính là quê hương Chúa hứa.

No comments: