Friday, 28 November 2014

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ ĐƯỜNG ÁNH SÁNG (Chúa làm người)ĐƯỜNG ÁNH SÁNG
(Chúa làm người)
Đáng thương cho tôi nếu tôi dừng lại
Nơi những ai chỉ biết có thế trần.
Họ như trâu lành đạp lúa ngồi sân,
Đi đi mãi, loanh quanh buồn tê tái.

Nhưng đáng mừng thay nếu tơi dừng lại
Bên những con người biết ngắm trời cao,
Để cùng lắng nghe tiếng nói ngọt ngào
Từ Đấng vô biên tỏ bày Thánh Ý.

Trời có thật, đã ban lời chân lý
Dẫn con người tìm hạnh phúc trường sinh.
Biết bao tâm hồn cập bến quang vinh,
Nhờ sức sống uy linh mà nên Thánh.

Trời là Chúa, Nguồn Vui cùng Sức Mạnh
Chắp cho ta đôi cánh của Tình Yêu,
Để bay cao, cao mãi ví như diều
Trong sức gió nâng lên miền hoan lạc.

Chúa Tình Yêu đã làm người có xác
Giống như ta, hầu mãi ở cùng ta.
Đây là Tin Mừng hạnh phúc bao la
Đang thay đổi trần gian đầy tăm tối.

Chúa yêu ta, tuy đời ta lắm tội.
Chúa thương nhiều đến đổi chết vì thương;
Rồi Phục Sinh, để nên trọn con đường
Dẫn đưa ta vào Vương Quốc Ánh Sáng.


No comments: