Wednesday, 9 April 2014

Thư của cha Bề Trên Tổng Quyền DCCT về Năm thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

THƯ CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
VỀ NĂM THÁNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Anh chị em tu sĩ DCCT, giáo dân thừa sai và các bạn thân mến,
Ân sủng và bình an cho các bạn từ thành Rôma và Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp! Trong Mùa Chay này, nguyện xin ơn hằng cứu giúp của Đức Mẹ đồng hành và trợ giúp anh chị em trên hành trình sám hối và canh tân.
Ngày 26 tháng 4 năm 2016 sẽ là ngày kỷ niệm 150 năm phục hồi sự tôn kính công khai bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nguyên thủy, tại nhà thờ thánh Anphongsô ở Rôma.
Ngày 26.4.1866, ĐGH Piô IX đã ủy thác bức linh ảnh này cho Cha Tổng Quyền DCCT Nicholas Mauron với những lời: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!”
Trong 300 năm, bức linh ảnh đã được tôn kính tại nơi này, trong ngôi nhà thờ thánh Mátthêu. Năm 1798, vì chiến tranh và bách hại tại Rôma, nhà thờ thánh Mátthêu đã bị phá hủy nặng và sau đó bị san bằng. Bức linh ảnh đã được các tu sĩ Dòng thánh Augustinô đưa về nhà nguyện tu viện của họ tại St. Mary ở Posterula. Nhưng vào ngày 26.4.1866, bức linh ảnh lại được đưa ra tôn kính công khai tại nhà thờ thánh Anphongsô. ĐGH Piô IX đã ủy thác bức linh ảnh này cho Cha Tổng Quyền DCCT Nicholas Mauron với những lời: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!” Các tu sĩ DCCT chắc chắn đã ghi khắc sâu trong tim những lời này của ĐGH và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giờ đây đã trở thành một trong những bức ảnh Đức Mẹ được yêu mến và phổ biến nhất trên thế giới.
TW Dòng thấy rằng việc kỷ niệm sự kiện này trong phạm vi Hội Dòng cũng như trên khắp thế giới là một điều quan trọng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tuyên bố năm 2016 là Năm Thánh tôn vinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Dù lời tuyên bố chính thức sẽ được đưa ra sau, nhưng để chuẩn bị Năm Thánh, tôi đã chỉ định một ủy ban trung tâm để lo việc khởi động chương trình. Vào tháng 4 năm 2014, ủy ban này sẽ trình những kế hoạch ban đầu cho Hội Đồng TW. Ủy ban đang đề xuất một tiến trình ba năm: 2015 là năm chuẩn bị, 2016 là Năm Thánh và Cử hành, năm 2017 là năm phát triển hơn nữa ơn gọi của chúng ta là làm cho thế giới biết Mẹ.
Sau đây là các thành viên ủy ban trung tâm:
Cha Juventius Andrade, Tổng Cố vấn và Chủ tịch ủy ban
Cha Serafino Fiore, Trung tâm linh đạo DCCT
Cha Brendan Kelly, Văn phòng Tổng thư ký
Cha Marek Kotynski, Tỉnh Warsaw, Châu Âu
Cha Phil Dabney, Tỉnh Baltimore, Bắc Mỹ
Cha Dirson Ferreira Gonҫalves, Tỉnh Campo Grande, Châu Mỹ Latinh và Caribê
Cha Joseph Echano, Phụ Tỉnh Manila, Á-Úc
Cha Patrice Nyanda, Phụ Tỉnh Afrique de l’Ouest, Châu Phi và Madagascar
Sau cuộc họp của Hội Đồng TW vào tháng 4, ủy ban trung tâm sẽ đưa ra một số đề xuất cụ thể với toàn Dòng.
Nhiều Cha Giám Tỉnh đã nói với tôi rằng các ngài đã bắt đầu chương trình cho Năm Thánh 2016 rồi. Một số vị đặt tên là Ủy ban tỉnh. Các vị khác đã bắt đầu những chương trình và dự án cụ thể. Tôi hoàn toàn khuyến khích các sáng kiến này cũng như các sáng kiến hạn như Hội thảo về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2014 tại Campo Grande. Cũng nên phát huy và phối hợp các dự án và chương trình trong mỗi Liên hiệp.
Ủy ban trung tâm đã xin tôi yêu cầu mỗi (Phụ) Tỉnh, Vùng và Điểm đặt một vị phụ trách liên lạc cho các đơn vị của mình. Vị này sẽ phụ trách việc liên lạc tài liệu, phối hợp các chương trình và dự án cũng như để đảm bảo rằng Năm Thánh là một sự kiện của toàn thể Nhà Dòng. Trong ít tuần tới, các vị đại diện từ các Liên hiệp trong ủy ban trung tâm sẽ liên lạc với Bề trên của các (Phụ) Tỉnh, Vùng và Điểm để xin tên của vị phụ trách liên lạc. Xin anh em vui lòng cộng tác.
Tôi cũng mời các nữ tu Chúa Cứu Thế tham gia Năm Thánh này. Nếu quý Sœur muốn cử một người phụ trách liên lạc thì xin gửi cho tôi quý danh vị đó, địa chỉ email và ngôn ngữ sử dụng, và tôi sẽ chuyển tất cả thông tin này cho ủy ban trung tâm.
Khi chúng ta chuẩn bị Năm Thánh này, tôi xin mời anh chị em suy gẫm Hiến Pháp số 32 : « Các tu sĩ nhận Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc làm gương mẫu và Đấng phù trợ, vì Người đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, đã hết lòng tuân phục ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, đã trọn vẹn hiến thân – với tư cách là nữ tỳ của Chúa – để phụng sự thân thế và sự nghiệp của Con Mẹ. Người đã và đang phục vụ mầu nhiệm cứu độ, đang hằng cứu giúp Dân Chúa trong Đức Kitô. Vì vậy, các tu sĩ đón nhận Người làm Mẹ với tình con thảo và lòng mến yêu. »
Tôi tin rằng Năm Thánh này là một năm hồng ân đặc biệt cho chúng ta cũng như toàn thể Dân Chúa. Như ĐGH viết trong Tông huấn Evangelii Gaudium, Đức Maria là Mẹ của công cuộc tân Phúc âm hóa (284), được ủy thác « sứ mạng cứu rỗi đặc biệt » (285) như « một vị thừa sai cuốn hút chúng ta đến gần và đồng hành với chúng ta » (286). Mẹ là ơn Hằng Cứu Giúp của chúng ta.
Chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị Năm Thánh này với lòng hy vọng và hăng say. Chúng ta sẽ cử hành Năm Thánh với niềm vui và lòng nhiệt thành tông đồ. Rồi với một năng lực mới, chúng ta sẽ tiếp tục làm cho mọi người biết Mẹ với tình yêu và sự năng động thừa sai.
Nguyện xin thánh Anphongsô, cùng tất cả các thánh và chân phúc DCCT, gợi hứng chúng ta trong sứ vụ phúc âm hóa, để cùng với Mẹ Maria, chúng ta có thể rao giảng Tin Mừng theo cách thức luôn mới.
Người anh em trong Chúa Cứu Thế
Michael Brehl, C.Ss.R.
Bề Trên Tổng Quyền

No comments: