Saturday, 3 April 2010

Còn dư nhiều đanh quá, ta lấy đóng đanh Mẹ Hội Thánh luôn

Ls Nguyễn Công Bình

Tôi rất phân vân . Chỉ xin vài lời còn trọn bài này chỉ gởi thêm cho các vị muốn đọc song nếu chỉ vì tò mò thì chẳng nên bởi vấn đề các giáo sĩ lạm dụng xác thịt kẻ khác gây nhiều đụng chạm lắm và vấn đề cần nhìn theo nhiều góc cạnh.

Ngày Thứ Sáu Chịu Nạn. Mong cha xứ nào có can đảm lấy tấm gương lớn để sau Thánh Giá để mọi người khi lên hôn kính thì nhìn ra mặt mũi của chính mình. Hay ta từng người mang theo tấm gương nhỏ để tìm ra mặt thật của chính mình mà tạ lỗi Chúa. Tội đóng đanh Mẹ Giáo Hội chẳng có trong 10 giới răn song khởi đầu với tôi là người nghe và mang 10 điều răn song phạm cả 11. Ai ai cũng phạm tội này cách này cách kia. Chẳng làm lạ có nhiều bà nhiều chị mắc cái bệnh em chỉ yêu cha. Các đấng các bậc bị con virus này ăn vào óc và xốn xang vô cùng; và vài ông đã xiêu lòng đến đỗi ban ngày quan lớn như thần ban đêm quan lớn tần mần như ma. Một số nhỏ bị dồn nén nên đã lợi dụng trẻ em để thỏa mãn thú tính bởi nghĩ rằng chúng chẳng biết nói. Satan thúc giục được các linh mục phạm tội thì gây tổn hại cho Mẹ Giáo Hội nhiều hơn. Có lẽ tội này chỉ cho sung sướng được 20 phút rồi hối hận cả 20 năm chưa đủ.

Nếu giáo dân phạm tội trống vd vì chỉ ăn ở không hôn thú đạo hay gia đình đã tan vỡ một lần nên dan díu với kẻ khác mà bị cấm rước lễ thì liên hệ tình cảm ngang ngược của các đấng hình như chỉ bị coi là tội trống không. Bỏ thì thương vương thì tội cho nên các đức cha lúng túng nghĩ đến việc chữa trị qua loa và cho linh mục phạm tội thuyên chuyển đi xa để tránh tiếng. Mấy bà mấy cô thất tiết song đã thành thân nên luật pháp chẳng bảo vệ họ; công luận coi họ là đồng lõa hoặc nguyên cớ tạo ra dan díu. Theo luật đạo có thể họ đã được tha thứ song các đức cha quên rằng luật đời chẳng tha vì luật pháp mọi quốc gia trừng phạt việc làm tình với trẻ em (dù chúng đồng thuận). Thế là công luận nay có dịp để công kích các đức cha và ÐTC bao che kẻ phạm tội . Nếu soi gương chính mình thì thấy kẻ đóng đanh Mẹ Giáo Hội chính là chúng ta vậy. Tôi muốn nói đến việc phát ngôn vô ý thức hay thiếu hiểu biết về hùa với phe bênh chống đối để làm nhục Mẹ Giáo Hội. Các nạn nhân đã thưa kiện đòi bồi thường và một số địa phận đã bị khánh tận vì phá sản. Người ta còn đòi ÐTC từ chức đi cho rồi và chúng ta đều buồn (có người còn không muốn đóng tiền cho nhà thờ nữa).

ÐTC và các ÐHY giáo chủ và đưa lời xin lỗi song rồi cũng sẽ làm được những điều gì để xoa dịu công phẫn cho pháp luật và quyền? ÐTC " Mỹ, Ái nhĩ lan, người Úc,, Ðức và tuy chữ VN không được nhắc đến song cũng nặng lòng ngài lắm trong Tuần Thánh đau buồn này. April 1, 2010 - AP - Pope Benedict XVI sees the priestly sex scandal as a "test for him and the church," his spokesman says, as bishops around Europe used Holy Week's solemn call for penitence to pledge transparency in dealing with the abuse of children. Pope sees sex scandal as test; bishops urge reform (AP) đanvẫn . Tôi không đưa phán xét song để mỗi người trong Tuần Thánh này tự xưng thú tội đóng đanh Mẹ Giáo Hội và tự phán xét chính mình. Nguyện xin Chúa Thánh Thần cho ngọn gió và ngọn lửa thật mạnh thổi đến đốt cháy mọi sai lầm thiếu sót của từng con cái của Mẹ Giáo Hội. Ai nặng tội hơn ai? Thời cha Ðắc Lộ các cụ ta ngắm 15 sự thương khó và quy tội giết Chúa cho quân Giudêu và GiuÐa bán Chúa . Bây giờ thì sao?

Ngắm mười lăm sự thương khó

Đức Chúa GIÊSU

Thứ nhất thì ngắm

Khi Ðức Chúa GiêSu đã đến ngày dọn chịu nạn, mà chuộc tội cho thiên hạ, thì có thằng Giuđa là đầy tớ, Ðức Chúa GiêSu đã nuôi nó nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lành; mà quỷ dục lòng nó bán Ðức Chúa GiêSu cho quân Giudêu ba mươi đồng bạc.

Vậy, Ðức Chúa GiêSu thương thiên hạ, toan liều mình chịu chết, thì giã Đức Mẹ mà đi thành Giêrusalem, là kẻ chợ nước Giu-đê-a.

Song le trước chịu nạn, thì đêm ấy Ðức Chúa GiêSu lấy nước mà quì xuống rửa chân cho các đầy tớ cả, cùng rửa chân thằng Giuđa vuối, chẳng những lấy nước không cùng lấy nước mắt rửa chân cho nó nữa, vì thương tiếc linh hồn ấy rình mất.

Đoạn Ðức Chúa GiêSu truyền phép Thánh Thể cho thiên hạ là Mình Thánh Máu Thánh Ðức Chúa GiêSu, nuôi lấy linh hồn loài người ta cho đến hết đời.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng.

Đội ơn Ðức Chúa GiêSu đã truyền phép Thịt Máu Mình cho chúng tôi.

Lại xin xuống sức giữ đạo cho lọn, chớ bắt chước thằng Giuđa bán Ðức Chúa GiêSu làm vậy. Amen.


Ngắm mười lăm sự thương khó

của Mẹ Giáo Hội


Thứ nhất thì ngắm


Xin tùy ai muốn ngắm kiểu nào tùy ý

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng.

Đội ơn Mẹ Giáo Hội đã mang ban phép Thịt Máu Mình Chúa cho chúng tôi.

Lại xin xuống sức giữ đạo cho trọn, chớ bắt chước thằng …. đóng đanh Mẹ Giáo Hội làm vậy. Amen.

Có lẽ chỉ nói về Ngày Thứ Sáu Chịu Nạn thì ảm đạm quá. Xin trở về Ngày Thứ Năm, Ngày Chúa cử hành Thánh Lễ Ðầu Tiên. Chúng ta càng phạm tội thì lại càng cần đến Thánh Thể để được thoát khỏi tội.. Mình Thánh Chúa còn đang được ban; Máu Thánh Chúa còn đang được đổ ra chỉ vì chúng ta còn đang phạm tội. Ðể bớt căng thẳng xin đọc thêm mấy bài sau


MẸ MARIA CÓ MẶT TRONG THÁNH LỄ TẠ ƠN ÐẦU TIÊN

http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=310&ia=9635


NÀY LÀ MÌNH THẦY ĐANG ĐƯỢC BAN TẶNG CHO CÁC CON VÀ VÌ CÁC CON

http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=310&ia=9443


NÀY LÀ MÌNH THẦY ĐANG ĐƯỢC BAN TẶNG CHO CÁC CON VÀ VÌ CÁC CON (BÀI 2)

http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=310&ia=9504


Apr 1, 2010 Mừng Tuần Thánh LsNguyenCongBinh@yahoo.com

No comments: