Saturday, 2 May 2015

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ TÌNH CA CỦA MẸ

GIÊSU, Con phúc lộc Mẹ từ nay:
Mẹ đã chờ mong như đốt tháng ngày,
Nhìn ngắm mặt Con muôn phần tốt đẹp,
Hơn ngàn hoa thắm, Mẹ quá ngất ngây.

Tình Mẹ yêu, tuy sông dài bể rộng,
Tình Con yêu, hơn lồng lộng cao xanh.
Mẹ cho con kìa mắt đẹp long lanh,
Con cho Mẹ cả trời lành thăm thẳm.

Mẹ cho Con như đoá hồng tươi thắm,
Con cho Mẹ được bồng ẵm Chúa Trời.
Mẹ cho Con nay được gọi là người,
Con cho Mẹ sinh Ngôi Lời Cứu Thế.

Mẹ biếu Con môi cười dường hoa huệ,
Con cho Mẹ, ôi vẹn vẽ Trinh Đồng.
Mẹ cho Con giá lạnh của mùa đông,
Con cho Mẹ khối lửa hồng khôn tả.

Mẹ cho Con nẻo đường gai vất vả,
Con cho Mẹ một biển cả vui mừng.
Mẹ cho Con tấm lòng Mẹ đòng dâng.
Con cho Mẹ được phầng phầng lửa mến!

Mẹ cho Con nên Chiên Lành tế hiến,
Con cho Mẹ ngàn vinh hiển cùng Con.
Mẹ cho Con rày tiếng hát nỉ non,
Con cho Mẹ lời ca muôn muôn thế.

No comments: