Wednesday, 6 May 2015

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ ĐƯỜNG THƠ BÉ


Đường bé thơ là đường Thánh trẻ,
Không ước mơ những việc phi thường.
Hằng an vui trong chỗ khiêm nhường,
Chỉ mong được tình thương lai láng.

Hồn bé thơ tâm hồn tươi sáng.
Hồn thanh trong như áng trời mai,
Hồn đơn sơ không nghĩ dông dài.
Chỉ lãnh nhận, vui mừng cảm mến.

Hồn bé thơ là hồn dâng hiến.
Hiếu tình Cha, báo đáp tình con.
Hiến cho Cha lòng mến đầy tròn,
Ngày lại ngày dâng lên cuộc sống.

Hồn bé thơ tâm hồn rung động
Bởi Thánh Linh tràn ngập hiền hòa,
Không bồn chồn tham của chóng qua.
Vì có Chúa chẳng cần chi khác.

Hồn bé thơ, tâm hồn phó thác,
Như trẻ thơ tin cậy cha mình,
Cha thương nhiều, con cứ đinh ninh.
Nên luôn mãi an bình trong Chúa.

Đường bé thơ chính là Con Chúa,
Chúa Giêsu, bạn Thánh của hồn con.
Từ nay con muốn hao mòn.
Vì tên Người khiến vui tuôn dạt dào.

No comments: