Monday, 4 May 2015

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ TRONG ÁNH TIN MỪNG (TRẦM TƯ)

Ôi Nguồn đẹp, muôn đời thiết ái!
Cũ vô cùng, mới mãi ngàn thu.
Chiếu soi vào cõi âm u
Ngôi Lời của Chúa điểm tô mọi loài.

GIÊSU, Con Một Chúa Trời,
Gồm hai bản tính tuyệt vời vô song.
Giống Cha, Người đẹp  vô cùng,
Giống người dương thế, bởi lòng Mẫu thân.

Người đem phước cả xuống trần,
Bởi Người, con được muôn phần ủi an.
Ơn Người đổi mới tâm can,
Cho hồn đón Chúa Thiên-an dạt dào.

Chúa thương người thế dối nào.
Đã  cho Con Một đi vào trần gian!
Hầu nên mạch suối hân hoan,
Bởi Người , con được dẫy tràn Thánh Linh.

Như Cha là Đấng Tác sinh,
Người cùng cho sống kẻ tin kính Người.
Chúa ban sự sống đời đời,
Cho hồn bé mọn, cho người biết thương.

Ôi mình Chúa, ánh dương kỳ lạ!
Khiến lòng thành vui thoả ngất ngây.
nẻo đường tươi sáng từ đây,
Hồn thôi thao thức, bởi đầy mến yêu.

Con hôn chân Chúa mỹ miều,
Nằm trong máng cỏ yêu kiều thơ ngây.
Cho con hôn kính bàn tay
Giơ lên làm lễ, đẹp thay lòng Người.
Cho con hôn vết chân Ngài,
Rồi đây chẳng quản đường dài nắng mưa.
Cho con hôn kính bào cưa,
Khiến bàn tay Thánh sớm trưa rã rời.
Đẹp thay khi Chúa nhìn trời,
Hé môi cầu nguyện, sáng ngời tin yêu!
Vui mừng con muốn quì theo
Thở than với Chúa, mến yêu cùng Người.

********

Lắng nghe âm điệu tuyệt vời,
đây là tiếng Chúa phán lời ủi an:

"Hỡi người thế, lầm than vác nặng,
Đến cùng Ta sẽ đặng nhẹ nhàng.
Vì trong Ta sẽ có Thiên đàng,
Vì trong Ta có muôn vàn xót thương.
Đừng e ngại như phường kiêu hãnh,
Hãy vội vàng đến lãnh nguồn ân.
Vì Ta khoan hậu từ nhân,
Nơi Ta chỉ có tinh thần khiêm nhu,
Hồn sẽ được đầy dư an thái,
Vì ách ta êm ái dịu dàng".

Càng nghe tiếng Chúa bảo ban
Càng vui thấm thía, lại càng mến yêu.

********

Con ưa ngắm Chúa một chiều,
Với năm chiếc bánh hoá nhiều nuôi dân
Nuôi rồi Chúa lại ẩn thân,
Tàng hình lên núi, dừng chân nguyện cầu.

Nhìn quanh thế giưói Năm Châu,
Một mình ôm ấp nỗi sầu bao la...
Một mình dân hiến Chúa Cha,
Tình yêu thấm lệ chan hoà núi non.

Lòng Cha hiểu thấu long Con
Ôi tình Con đó sắt son ngọt ngào!
Cảnh này đẹp Thánh dường bao,
Càn khôn ngây ngất, trăng sao lu mờ.

Có lần một đám trẻ thơ,
Tung tăng ùa đến, đơn sơ lạ lùng.
Môn đò thấy vậy nổi xung:
kẻ la người mắng, sau cùng đuổi đi
Hài Nhi quí mến hài nhi,
Chúa thương đoàn trẻ tức thì bênh ngay:

"Hãy cho trẻ đến cùng Thầy!
Đừng nên cản chúng, từ rày trở đi,
Nước Trời là của hài nhi,
Chúng con nên biết và ghi vào lòng:
Những ai giống các nhi đồng,
Đến cùng Nước Chúa mới mong được vào".

No comments: