Wednesday, 2 November 2011

Lm Chân Tín CSsR: Cảnh Giác Đòn Ly Gián
Nhận thấy từ sau khi phổ biến bản Tuyên Bố Về Chính Sách Tôn Giáo của Cộng Sản Việt Nam đề ngày 27/12/2000 do chúng tôi: Cụ Lê Quang Liêm, Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh, Linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục Chân Tín, cùng ký tên đã tạo nên một khởi sắc mới cho cho phong trào đấu tranh đòi tự do tôn giáo tại Việt Nam, đồng thời cũng làm cho nhà cầm quyền CSVN lo ngại, phải thúc đẩy đám “cò mồi” tận tâm mở chiến dịch đây ly gián nội bộ các thành phần đương sự.

Hải ngoại, nhất là ở tại Hoa Kỳ, một số “cò mồi” Cộng Sản đang mang lốt chống Cộng tìm đủ mọi cách để thực hiện thủ đoạn “ly gián” nói trên. Điển hình là việc bức thư giả mạo mang danh nghĩa của Cụ Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh, đã được Hoà Thượng đính chánh.

Đối với Phật Giáo Hoà Hảo (PGHH) một thực lực đang đối đầu mãnh liệt với nhà cầm quyền CSVN do cụ Lê Quang Liêm lãnh đạo đã chịu đựng một mất một còn trong cuộc đối kháng từ nhiều năm qua mà trong cũng như ngoài nước ai cũng đều biết, nay cũng bị “đám cò mồi” bẩn thỉu ráo riết tung những đòn ly gián và những thủ đoạn làm giảm uy tín Cụ Lê Quang Liêm, đồng thời cố sức “đánh bóng” một vài “con rối” của PGHH hầu lừa phỉnh mọi người, gây suy yếu phong trào đấu tranh của khối tín đồ PGHH thuần tuý do Cụ Lê Quang Liêm lãnh đạo đang tiến đến đỉnh cao.

Tôi là người đã tranh đấu vì “Quyền Làm Người” từ nhiều chục năm qua tại đất nước Việt Nam. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong cái nhìn đối với mọi quá trình tranh đấu cũng như đối với tập thể tôn giáo tại Việt Nam. Tôi khẳng định rằng:

a)      Đương đầu với Cộng Sản là một cuộc tranh đấu gay go từ nhiều mặt, phải có ý chí sắt đá, sự hiểu biết kôn ngoan, nhất là phải biết lưu tâm đến những âm mưu, thủ đoạn của Cộng Sản luôn tìm cách gây chia rẽ nội bộ của các thành phần tranh đấu.

b)      Tại hải ngoại cũng như tại Việt Nam có khá nhiều “cò mồi” mang lốt tôn giáo, sĩ phu chống Cộng để len vào hàng ngũ tranh đấu của các thực thể chống Cộng hầu gây ly gián, phá hoại tiến trình đối kháng với nhà cầm quyền CSVN.

c)      Đoàn kết là yếu tố then chốt trong mọi cuộc tranh đấu để đi đến thắng lợi cuối cùng, phải nỗ lực cấu trúc một khối đoàn kết chân thành và thiết thực.

Bởi các lý do đại lược vừa kể trên, tôi thành khẩn và tha thiết yêu cầu các vị lãnh đạo tinh thần các thực thể tôn giáo đang tranh đấu đòi quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo tại Việt Nam, các Hội đoàn người Việt tại hải ngoại, các đồng hương yêu mên quê hương nên:

a)      Đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của đám “cò mồi” của Cộng Sản ở hải ngoại nhất là tại Hoa Kỳ, đang núp dưới danh nghĩa “chống Cộng” để làm lũng đoạn hàng ngũ đấu tranh vì Tự Do và Hạnh Phúc của Dân tộc.

b)      Phải khôn ngoan và tế nhị trong tinh thần đoàn kết giữa các thành phần tranh đấu đang đối đầu với Cộng Sản Việt Nam. Mọi hoạt động riêng rẽ thiếu tính đồng nhất bất luận vì lý do gì đều gây bất lợi cho bước tiến chung của cuộc đối kháng với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

c)      Xác nhận tại Việt Nam về phần tôn giáo PGHH chỉ có Giáo hội PGHH do Cụ Lê Quang Liêm lãnh đạo là thành phần tranh đấu thiết thực và hữu hiệu. Những tổ chức khác mang danh nghĩa như: Hội Đồng Trưởng Lão Bảo Vệ Đạo Pháp hay một vài nhân sĩ PGHH đang được một số “cò mồi” Cộng Sản ở Hoa Kỳ “đánh bóng” là những “hình bóng ma”, vốn tay sai của Cộng Sản trá hình để phá hoại cuộc tranh đấu của khối tín đồ PGHH thuần tuý.

Việt Nam, ngày 20 tháng 1 năm 2001
Ký tên
Lm Stêphanô Chân Tín CSsR
(trích Nói Cho Con Người (1975-2001) Thư Nhà - Broadway NSW Australia tr. 377-379)

No comments: