Friday, 18 November 2011

Gs Nguyễn Ngọc Lan: Chuyện Nhà ở Sài gònTrường học và môi trường

25 phút phóng sự truyền hình chỉ xoay quanh các trường trước đây là của các họ đạo và vẫn nằm tropng khu vực nhà thờ. Phóng sự nhấn mạnh về môi trường không thích hợp: không gian không có bao nhiêu, các phòng lớn chật hẹp, thiếu ánh sáng. Thậm chí một hiệu trưởng còn phàn nàn về tình trạng câu kinh, lời giảng vang đều đều từ nhà thờ vào tai các học sinh: đối với các học sinh Công giáo thì không thành vấn đề, nhưng đối với các học sinh khác thì tình trạng ấy trái với đường lối giáo dục chung. Trường hợp cuối cùng trong phim phóng sụ lại là trường Ngô Thời Nhiệm mà họ đạo Vinh Sơn đang đòi lại: các phòng lớp nằm ngay bên dưới Nhà thờ vừa thiếu không khí vừa thiếu ánh sáng. Bà hiệu trưởng than là chỉ những gia đình không còn chỗ nào khác cho con em họ học mới đưa chúng tới đây.

Không hiểu người ta muốn gì mà đưa ra một phóng sự như thế trên màn ảnh nhỏ? Chuẩn bị dư luận? Nhưng để lại làm gì đây? Không lẽ để đòi các họ đạo cống hiến luôn nhà thờ để có môi trường tốt hơn cho nhà trường. Hay là để sửa soạn trả cơ sở nhà trường cho nhà thờ? Nhưng nghĩ tới giả thiết này có phải là quá lạc quan chăng?

Nguyễn Ngọc Lan
(trích Tin Nhà số 41 năm 1999, trang 3)

No comments: