Friday, 4 November 2011

Gs Nguyễn Ngọc Lan: Nhật ký 1988
Thứ tư 3.2.1988

Lm Nguyễn Thái Hợp, Đa minh, từ Pêru về đây được mời tới trụ sở của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước nói chuyện. Vũ Khởi Phụng, Cao Đình Trị cũng như Trần Văn Trường đi nghe về chỉ chú ý đến chỗ anh Hợp trả lời một câu hỏi bên lề về cuộc Phong Thánh sắp tới. Trước mặt Phan Khắc Từ, anh Hợp cho biết là việc chuẩn bị Phong Thánh đang được tiến hành quy mô và rầm rộ ở Âu-Mỹ. Cũng có phe nọ, nhóm kia muốn lợi dụng. Nhưng không thể có chuyện hoãn lại lễ Phong Thánh. Cho nên chúng ta mà không tích cực tham dự thì chỉ có thiệt cho đất nước.

Riêng về giám mục Bùi Tuần, bên Vatican đã rất bất bình về những lời lẽ của ông ấy. Đài Vatican đã tính đưa ra mổ xẻ nhưng rồi đã tạm gác lại. Người ta nhờ Hợp về kiểm xem có thật là của giám mục Bùi Tuần không. Nếu đúng là của ông ta thì đánh điện tín bảo là’đã về bình an’. Với tất cả sự thật thà và thẳng thắn của người quen sống ở ... Pêru, linh mục Nguyễn Thái Hợp thêm: “Và tôi đã gửi điện tín là tôi đã về bình an”.

No comments: