Friday, 25 November 2011

Lm Chân Tín CSsR: Đại Hội Tông Đồ Giáo Dân
Ngày 11 tháng 10 năm 1962, Đệ tam Đại hội Quốc tế Tông đồ Giáo dân sẽ được khai mạc tại Rôma và sẽ kéo dài trong vòng một tuần lễ. Hàng giáo dân ở mỗi nước sẽ gửi một số đại diện đến tham dự. Đại hội nhắm mục đích kiểm điểm việc tông đồ giáo dân khắp thế giới và cùng nhau ý thức vai trò chủ động của giáo dân trong việc cải tân Giáo hội sau Công Đồng. Đây là một biến cố quan trọng, một dấu chỉ thời đại, đối với toàn thể Giáo hội.

Nhưng, đối với Giáo hội Việt nam nói chung và đối với giáo dân Việt Nam nói riêng, Đại hội Tông đồ Giáo dân ở Rôma có phải là một biến cố lớn, một dấu chỉ thời đại không? Hay chỉ là một đại hội khác xảy ra bên trời Tây, chỉ cần có vài người đại diện cho có mặt chứ không ảnh hưởng mấy đến đời sống tông đồ của chúng ta, không đặt vấn đề cho chúng ta, không thay đổi nếp sống và thái độ cũng như hoạt động của chúng ta? Cái đó tuỳ ở mức chuẩn bị của hàng giáo dân dân Việt Nam, cũng như những cố gắng hoạt động và học hỏi của những vị đại diện hàng giáo dân Việt Nam tại đại hội.

Đối với chúng ta, một tuần Đại hội Quốc tế Tông đồ Giáo dân tại Rôma sẽ qua đi như bao đại hội khác, không có một ảnh hưởng sâu rộng nào trong đời sống chúng ta, nếu hàng giáo dân không tham dự vào Đại hội ấy bằng cách kiểm điểm hoạt động tông đồ của mình, và cùng nhau hội thảo về những đề tài sẽ được đề cập đến trong Đại hội. Nói đến Đại hội, người ta thường chỉ nghĩ đến những vị đại diện tham dự Đại hội, hay có biết thì chỉ biết đại khái thế thôi. Họ không cảm thấy rằng chính hàng giáo dân, cách riêng những người ở trong các phong trào Công giáo Tiến hành, có bổn phận chuẩn bị Đại hội, để cho bản tường trình của phái đoàn tại Đại hội phải là kết tinh của những cuộc kiểm thảo của mỗi giáo dân, của mỗi hội đoàn, của toàn thể giáo dân Việt Nam. Có kiểm thảo chân thành, mới thấy ưu khuyết điểm của mình trong công việc tông đồ giáo dân, ngõ hầu bổ túc trong tương lai.

Ngoài việc kiểm thảo hoạt động tông đồ, giáo dân Việt Nam cần phải học hỏi thêm các văn kiện của Công Đồng về Tông đồ Giáo dân cũng như hoàn cảnh hiện tại của Giáo hội Việt Nam. Theo như chương trình đã được hoạch định trên một năm nay, để chuẩn bị Đại hội, hàng giáo dân khắp thế giới phải học hỏi đề tài sau đây: Dân Thiên Chúa trong cuộc hành trình của con người. Đề tài này diễn tả hai điểm chính của Công đồng: Giáo hội là dân Thiên Chúa (Hiến chế Lumen Gentium về Giáo hội) và sứ mạng của Giáo hội là liên đới với thế giới ngày nay (Hiến chế Gaudium et Spes về Hội thánh trong Thế giới ngày nay).

Trong sứ mạng chung của toàn thể Giáo hội, giáo dân là những con người giữ vai trò đứng hàng đầu. Đứng hàng đầu đây không có nghĩa lãnh đạo Giáo hội. Quyền lãnh đạo của Giáo hoàng, của hàng giáo phẩm, hàng linh mục. Trước và sau Công đồng, linh mục vẫn là linh mục, giáo dân vẫn là giáo dân. Đứng hàng đầu đây là vị trí tiền tuyến. Đã là giáo dân là phải đứng hàng đầu. Người giáo dân sống giữa trần gian phải biết dấn thân vào đời, để đem Tin Mừng cứu rỗi của Chúa Kitô cho mọi người, vì đó là việc tông đồ đặc biệt của giáo dân, của những người đứng hàng đầu:

“Bản chất của địa vị người giáo dân là đang khi sống giữa trần gian và giữ những việc trần thế, họ đã được Thiên Chúa mời gọi để thực thi việc tông đồ của họ nơi trần gian như một nắm men nhờ sức mạnh tinh thần Kitô giáo… Nguời giáo dân phải đảm nhận việc cải tân trật tự thế trần như là trách vụ riêng của mình. Được khai quang bởi ánh sáng Tin Mừng, được hướng dẫn bởi tinh thần Giáo hội, được lôi cuốn bởi đức mến của Chúa Kitô, họ phải tự mình cương quyết hoạt động trong lãnh vực này” Sắc lệnh về Tông đồ Giáo dân)

Theo giáo huấn trên, việc dấn thân vào đời để cải tân trật tự trần thế là việc tông đồ bắt buộc của mọi giáo dân. Người giáo dân cần phải chấp nhận vị trí đứng hàng đầu của mình và phải ý thức sứ mạng của mình. Trong môi trường hoạt động của mình, người Công giáo sẽ đem “tinh thần Chúa Kitô thầm nhập tâm trạng, phong hoá, luật lệ những cơ cấu cộng đồng mà mỗi người sinh sống.”   

Người giáo dân không hẳn là phải nói đến Chúa Kitô, nói đến Giáo hội khắp nơi, nhưng phải sống thế nào cho phù hợp với đức tin, không cần phải xuống đường để bênh vực “Đấng Tối Cao”, nhưng phải chứng minh sự hiện diện của “Đấng Tối Cao” bằng một nếp sống công bằng hơn, bác ái hơn, cần phải chuẩn bị cho mọi tâm hồn nhận lãnh Tin Mừng, bằng cách chia sẻ những điều kiện sinh sống, “nỗi vui mừng và niềm hy vọng, những buồn khổ và mối lo âu của con người hôm nay”. (Hiến chế Gaudium et Spes)

Chúng tôi hy vọng rằng, nếu đã thiếu sót trong việc chuẩn bị Đại hội, thì ít ra các vị đại diện giáo dânViệt Nam tại Rôma sẽ tích cực học hỏi với các phái đoàn giáo dân các quốc gia khác đồng thời tại Việt Nam hàng giáo dân phải bắt đầu công việc kiểm thảo và đào sâu các giáo huấn của Công đồng về Tông đồ Giáo dân. Có như thế, Đệ tam Đại hội Quốc tế về Tông đồ Giáo dân ở Rôma mới đem lại cho hàng giáo dân một sinh lực mới trong cuộc xây dựng Nước Chúa tại Việt Nam.

Lm Stêphanô Chân Tín CSsR
(trích Luồng Gió Mới, Tin Paris 2000 - tr. 206-208)

No comments: