Friday, 31 August 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Mối Phúc thật 2
Những kẻ hiền lành.

Tiếng hiền lành đây cũng dịch một tiếng anawim  như “nghèo khó” ở trên. Mối phúc thật này là một xuất xứ Kinh thánh: Tv 37: 11. Sắc thái của tiếng Hy Lạp thì hướng đến sự khoan dung, chạnh lòng thương, hiền từ, nghịch với thịnh nộ, nóng nảy, gắt gỏng, khắt khe, xét nét. Đất  làm cơ nghiệp: trước tiên đất đây là Đất Thiên Chúa dành cho dân Người, đất Canaan. Nhưng, đất do bởi ơn huệ của Thiên Chúa, được hưởng sự chúc lành đặc biệt của Thiên Chúa, hiện diện nơi Dân của Người, nên ý tưởng đã dần dần chuyển đến “quê thật” Thiên Chúa dành để cho những ai thuộc về Người. Cơ nghiệp đó Thiên Chúa sẽ ban nhưng-không cho họ, những kẻ “hiền lành”: những kẻ biết làm sao mà dành quyền lợi cho mình (bởi thân phận, và bởi sự lựa chọn con đường chiụ đựng như Chúa Yêsu)
                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)


No comments: