Sunday, 26 August 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Các mối phúc thật (tiếp theo)Các mối phúc thật trong Mt (5: 1-2)

Tin Mừng theo Matthêu có tính cách giáo huấn rõ rệt. Cộng đoàn đã tin vào Lời rao giảng (đã nhận tín thư của sứ giả cùng tận Thiên Chúa gửi đến, mà các mối phúc thật là lời báo cáo). Nhưng bây giờ cộng đoàn đó phải sống làm sao trong ơn đã được. Các mối phúc thật trở nên một chương trình cho đường thánh thiện tín hữu phải noi theo: đó là sự công chính mời.

Dẫu rằng Tin Mừng ứng đáp với nhu cầu của người ta, nhưng Tin Mừng không muốn đem đến một hạnh phúc rẻ tiền. Đây là một hạnh phúc phải tranh thủ, chỉ có những người không sợ nỗ lực, nhiệt thành gọi được là “chết thôi” mới mong hưởng được. Mối phúc thật như vậy không phải là một thứ thuốc phiện xoa dịu những tâm hồn mỏng mảnh, nhõng nhẽo, động chút là thút thít. Các mối phúc thật này nâng cao con người, lên án cho mọi thứ hạnh phúc ươn hèn, biến đổi lòng mong muốn hạnh phúc. Chúa Yêsu muốn sự cao trọng của người ta, chứ không muốn lấy bất cứ thứ hạnh phúc nào để làm chiêu bào cho Tin Mừng Ngài đem đến. Sự cao trọng Ngài muốn ban lớn lao, trí loài người không tưởng nghĩ ra được, và ý chí người ta cũng vô phương đạt thấu. Xa vô cùng với mọi khả năng trí tuệ và ý chỉ, người ta hoàn tất bất lực để tự mình nhích lên.

Nhưng, Chúa Yêsu đem đề nghị với sự tự do của mỗi người như một ơn huệ. Thiên Chúa là lòng yêu mến: người ta không thể chinh phục được Người, Người cũng không muốn chinh phục người ta, như thể mồi ngon. Thiên Chúa ban mình ra cho người ta; và người ta hãy lĩnh nhận lấy Thiên Chúa; và khi đó thì Thiên Chúa lĩnh nhận lấy người ta là kẻ đã chịu lấy Thiên Chúa thì cũng có thể dâng mình cho Thiên Chúa. Các mối phúc thật nói lên: phúc cho những kẻ nào hạnh phúc trần gian không làm khuất mất hạnh phúc được nên giống Thiên Chúa. Những kẻ đó mới nghe được tiếng kêu gọi vào phục vụ trong Nước Trời. Mt kê 8 mối phúc thật. Nhưng tựu trung thì chỉ có một: sự nghèo khó thiêng liêng, mối phúc thật tiên khởi. Sáu mối phúc thật sau cho thấy sự nghèo khó đó là gì trong những trường hợp người đời có thể gặp. Còn mối phúc thật cuối cho thấy sự nghèo khó thiêng liêng đó nhất thiết đã phát sinh ra điều gì. Sự nghèo khó thiêng liêng đó cuối cùng là sư vui sướng tế nhận sự nghèo nàn gốc rễ của mình về mọi phương diện trước ơn huệ cuối cùng của Thiên Chúa: Nước Thiên Chúa đến trong Chúa Kitô.
                                                                                                                                                (còn tiếp)

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: