Friday, 3 August 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Bài Giảng Trên Núi
Chúa Yêsu cho họ là có phúc theo phương diện nào?

a)      Không thể hiểu một cách hoàn toàn thiêng liêng: nghĩa là Chúa Yêsu, trong những lời chúc phúc, chỉ nhắm đến những kẻ nhân đức thánh thiện.
b)      Muốn lĩnh hội ý nghĩa, cần phải so với những lời chúc lành cho trẻ con: chúng ta gương mẫu –không phải vì nhân đức, nhưng là những kẻ không đáng kể trước mặt “người lớn”. Nhưng người lớn mà nên như trẻ con và được chúc phúc, đó là những người có ý thức về mình là “vật không đáng kể”. Cũng phải so với những nố của các kẻ tội lỗi (trong Mc 2: 17; Lc 15)

Chúa Yêsu có những giáo huấn dạy đến tâm trạng người ta phải có để được vào Nước Trời. Nhưng các giáo huấn đó không dạy rằng phải có công nghiệp xứng đáng, hay Nước Trời là một phần thưởng dành cho những kẻ nhân đức. Vậy Chúa Yêsu chúc phúc cho người nghèo, không phải nhân đức khó nghèo của họ, mà chính vì tình cảnh của người nghèo khó. Họ có phúc: không phải vì trong khó nghèo họ lập nhiều công nghiệp, nhưng chính nơi tình cảnh thua thiệt của họ trước mắt người đời, tình cảnh đó bây giờ, vì có Chúa Yêsu xuất hiện, đã nên địa vị đặc ân đối với Nước Thiên Chúa.

Được như thế, thì bởi duyên do nào? Chính duyên do này mới là điều phải nhấn đến.
                                                                                                                                                (còn tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: