Sunday, 15 March 2015

Cựu Lm John Dominic Crossan: Con Thiên Chúa, Con Đức Nữ Trinh Maria vấn đề sử tínhChương 2
Con Thiên Chúa,
Con Đức Nữ Trinh Maria
 (bài 4)


“Vừa qua, tôi được bãi miễn không còn làm Giám-mục của Hội thánh Đức Kitô là Giáo Hội Các Thánh Vào Những Ngày Sau Hết, không lâu sau khi đọc cuốn sách do ông viết có nhan đề: “Đức Giêsu Lịch-Sử: Cuộc Sống của Một Nông-Gia Người Do-Thái ở Địa Trung Hải”. Cảm ơn ông đã đem đến cho tôi một nhận-thức mới về Đức Giêsu mà tôi yêu mến, phụng thờ.”
                                                 Thư của một đấng bậc ở Illinois    

“Thật ra, thì: dù ông có viết cho nhiều cách mấy đi nữa cũng chỉ để vinh-danh chính con người ông và kiếm tìm lợi lộc này nọ ngõ hầu thực-hiện ý-đồ gì đó – chứ không để gia-tăng niềm-tin của bất cứ ai. Đồng thời, có thể: những người đọc tư-tưởng ông đưa ra, cũng sẽ mất đi niềm tin cố-hữu của họ và có khi còn xa rời Hội thánh nữa, cũng không chừng. Điều này có nghĩa là: bất cứ ai có nghị-lực, đều sẽ tìm cách hợp-tác với người khác trong khi ta còn quá nhiều điều để làm, hầu đem các linh-hồn tất-bạt đến gần Chúa hơn.”
                                                                Thư của một nữ độc-giả ở Florida.
     
“Tôi có đọc bài của ông trên một tờ báo tại địa phương nọ. Bài đó có tựa-đề như để bảo: “Học-giả kinh-điển mà lại coi Đức Giêsu là Nhà Cách mạng nữa đây sao!”, tôi thật không mấy hài lòng về những điều ông viết ra. Có nhiều người, lâu nay vẫn tái-sinh để trở-thành Kitô-hữu tốt-lành, lại đã đồng-hành với các học-giả chuyên nghiên-cứu Sách Thánh một cách hăng say không thua kém ai. Nhưng họ vẫn tự-hào có được ảnh-hình về Chúa khác với những gì do ông tìm cách đưa ra. Chẳng hạn, ông dám ngang nhiên bảo rằng: Đức Kitô khi xưa là một nông-gia không biết đọc/biết viết, gì hết. Thế ra, ông không nghĩ rằng Đức Kitô là Chúa xuống trần mặc lấy thân-phận làm người sao? Ngài là Đấng kiến-tạo mọi sự; nên kiến-thức của Ngài lại chẳng đến từ những học-hỏi và nghiên-cứu thần-học cấp cao, sao? Ngài hiểu biết hết mọi sự và kiến-thức Ngài nắm vững, chắc chắn còn cao hơn những gì do ông hoặc tôi hoặc bất cứ ai có thể có, nhưng chưa từng biết, là thế đấy!”
                                    Một phụ nữ từ Indiana viết thư về để trần tình.       

“Thần-học-gia và các nhà nghiên-cứu như ông, đúng hơn, đã tạo cho các ngày Chúa Nhật của tôi có thêm ý-nghĩa hơn trước rất nhiều. Vì, khi nghi-lễ phụng-vụ ngày Chúa Nhật chấm dứt, thì mọi người đều đã tham-gia sinh-hoạt này khác để rồi sẽ thấy thoải mái mà đối đầu với một thế-giới đang phân-rã do chủ-nghĩa triệt-để đem đến. Nhờ công-trình nghiên-cứu/diễn-giải Kinh-thánh do ông thực-hiện, nay người đọc sẽ có được sự trung-thực để chứng-minh cho mọi người ý-nghĩa chính-xác của Kinh Sách, đó mới là điều đáng cảm-kích, khích-lệ.”
                                                               Một nữ giáo-dân sống ở Texas.

“Tôi rất thích giòng chảy tư-tưởng do ông chủ-trương như bậc thày nắm vững nhiều thứ. Đặc biệt, là khi ông sử-dụng các câu châm-ngôn theo kiểu Thiền-hành đi thẳng vào những điều khó hiểu như thể dụ-ngôn, ngõ hầu thách-thức qui-ước cũ xưa của xã-hội. Hơn nữa, ở đây vẫn có thứ gì đó khá khôn-ngoan và cũng rất thật, hiểu theo nghĩa siêu-hình-học thấy được nơi lời giảng-dạy của Ngài. Nếu Kinh thánh được viết theo cách trung-thành với thực-tại, khiến tôi đây nhiều lần vẫn tự hỏi: sao các tác-giả Kinh-thánh lại có thể đạt được chân-lý đến như thế. Đức Kitô, có thể, Ngài cũng từng đặt chân đến Ấn Độ vào thời trẻ, nên Ngài mới có được sự chỉ-dẫn của nhiều bậc thày đến từ Ấn Độ, cũng không chừng?
                                                                   Một giáo-dân ở Missouri.

“Thử hỏi: ông có dịp tranh-luận hoặc phân-tách các đoạn viết và lời tiên-tri của ngôn-sứ thời trước khi các ngài tiên-đoán rằng: một nữ đồng-trinh sẽ sinh-hạ con trai ngay tại làng BétLêHem bé nhỏ, tức: thị-trấn không danh-tiếng nằm ở Giuđêa, lại đã cho ra đời một lãnh-tụ tuyệt vời, hầu dẫn-dắt toàn dân Do-thái được kia chứ? Cụm từ “toàn-dân Do-thái” ở đây là do tôi dùng, để nói rằng: tôi chưa từng thấy có ai lại tìm cách thay-đổi các đoạn Cựu-Ước hoặc lời tiên-tri của một ngôn sứ nào, bao giờ hết! Tôi nghĩ thời buổi này, là thời trong đó con người tìm cách “báng-bổ Đức Giêsu” cách rất triệt-để.”
                         Một người sống ở Florida.

“Tôi biết chắc ông đã gia-nhập nhóm “Chuyên-Đề Về Đức Giêsu” nên đã có lời đồn trên tờ “Toronto Star Report” cho rằng: ông không còn tin vào các giáo-điều cần-thiết cho niềm tin Kitô-giáo, nữa! Tôi e rằng: chúng ta đi quá trễ trong việc chứng-minh hoặc phản-bác tính xác-thực của Kinh thánh! Chỉ cần cảm-nhận văn-bản Kinh thánh bằng niềm tin của mình thôi, cũng đã đủ đấy ông John D Crossan ạ! Ngoài ra, như thế há chẳng phải là ông và tôi, ta vẫn cần có Đức Giêsu để xin Ngài miễn cho ta các tội hoặc lỗi phạm mình vướng mắc sao? Sao ông lại bán-tín-bán-nghi, như thế? Ông có được gì khi chối-bỏ những điều cốt-thiết của niềm tin đi Đạo, như thế chứ?
Một người Canađa đưa ra vấn nạn như trên.

“Nghe ông trả-lời câu hỏi do ký-giả Terri Gross đưa ra ở buổi phỏng-vấn trong chương-trình “Làn Gió Lành”, là tôi đi tìm ngay cuốn sách do ông viết có tựa-đề: “Đức Giêsu: Một Tiểu-Sử Đầy Cách-Mạng”; và thấy cũng vui khi đọc cuốn sách ấy. Là người có được một nền giáo-dục chính-qui như những người Công-giáo sống ở Boston, lại theo học trường Công-giáo và sinh-hoạt với nhóm Thiếu-nhi Thánh-thể ở nhà thờ, nên tôi học được khá nhiều điều về tội trọng/tội nhẹ, Chặng Đàng Thánh Giá, Triều Thiên gai, chốn luyện hình và hoả ngục nóng bỏng cùng nhiều điều khác, nhưng tôi chưa bao giờ được dạy cho biết về cuộc sống của Đức Giêsu và thông-điệp Ngài chuyển đến với mọi người. Nhất thứ, là sự công-bằng tuyệt-đối mà Ngài vẫn dạy ta thực thi. Bằng việc bác-bỏ những gì tôi được dạy về Đức Nữ Trinh Maria đã sinh con đẻ cái, cùng các phép lạ do Ngài làm và sự sống lại của Ngài nữa; nhưng tôi lại chưa được học về các vấn-nạn như câu: Đức Giêsu, Ngài là Ai?  là Gì thế”
                                                           Một giáo-dân ở New Hampshire      Truyện Đức Giêsu sinh ra làm người
có dính gì tới lịch-sử nhân-loại không?


Bằng vào cụm từ “Đức Giêsu Lịch Sử”, tôi có ý nói đến một người từng lữ-hành trên các đường đất gồ ghề đầy cát bụi, ở Galilê. Đức Giêsu lại cũng rong ruổi đường trường, từng ăn uống với nhiều người; và, Ngài lại đã giảng-dạy nhiều điều về Vương Quốc Nước Trời, nữa. Cuối cùng, Ngài đã bị bắt và đem đi xử tử, đó là điều mà các nhà nghiên-cứu lâu nay từng xác-quyết chứng-thực về Ngài, theo sử-tính.

Tuy nhiên, có một số truyện mà nhiều người từng nghe/biết về Đức Giêsu, lại thấy không có chút ánh sáng nào soi-rọi coi Ngài như Nhân-vật Lịch-sử trổi bật, hết. Tôi muốn qui-chiếu các truyện về thời thơ-ấu và việc sinh-hạ Hài Nhi mà ta vẫn nghe biết vào mỗi dịp lễ trong đó có nhân-vật chính là Đức Maria và ông Giuse lại đã đặt Hài Nhi Giêsu nằm trong máng đựng cỏ dành cho bò lừa ăn. Hiện-trường diễn-tiến việc Đức Giêsu xuất hiện với đời thường còn có các mục-đồng chăn cừu, thêm các nhà thông-thái từ phương Đông đến, và cả đến thiên-thần tả/hữu vẫn ở quanh Ngài. Truyện Đức Giêsu sinh hạ làm người, là một dụ-ngôn giả-tưởng mang tính-chất rất tôn-giáo, nếu ta muốn gọi thế cho gọn nhẹ. Riêng tôi, sẽ tìm cách trưng-dẫn các dấu-chỉ cho thấy điều này không có ý bảo rằng: những chuyện như thế không phải là không có giá trị. Nhưng, điều tôi muốn nói ở đây, chỉ có ý bảo là: ta không nên hiểu các truyện kể như thế theo “từng chữ” có tính sử đã xác-minh. Đúng hơn, chỉ nên coi đó như khúc nhạc dạo đầu cho vở nhạc-kịch diễn-tấu trên sân-khấu Broadway, NewYork mà thôi. Nhạc dạo đầu, bao giờ cũng bắt kịp chủ-đề được trình-tấu mà các nghệ-sĩ diễn-tả cách trọn-vẹn ở tuồng kịch. Và ở đây, hai tác-giả Mát-thêu và Luca, lại đưa ra hai phiên-bản dị-biệt trong truyện Đức Giêsu chào đời. Bởi thế nên, nhạc “dạo đầu” bao giờ cũng khác nhau, ở nhiều chỗ.


Ông lại bảo: truyện Đức Giêsu chào đời là chuyện giả-tưởng mang tính-chất tôn-giáo, điều này chắc chắn sẽ tạo cú “shốc” cho niềm-tin của tín-hữu. Vậy, ông thấy có phản-ứng gì về chuyện này hay không?


Thật ra thì: phản-ứng của người nghe cũng lẫn lộn. Dĩ nhiên, tôi đây từng nhận khá nhiều bức thư lên án tôi thật hết mực. Một số vị gửi thư, còn tỏ ra giận-dữ với riêng tôi và rồi còn cho đăng các lời ấy ngay trên báo-cáo/tờ trình này khác nữa. Tuy nhiên, các vị này lại tiếp-tục cho in lập-trường của tôi, không ngừng nghỉ.

Mặt khác, tôi cũng nhận được ý-kiến phản-hồi từ nhiều vị khác, ở các nơi, vẫn tỏ lòng cảm-kích biết ơn tôi, khi bảo rằng: mình không thấy đó là việc cần-thiết để bỏ lại tâm-tư bên ngoài cửa nhà thờ, mỗi khi đặt chân vào chốn phụng-thờ để cử-hành nghi-thức này khác. Bà con còn cảm ơn tôi khi nhận ra rằng: nay, ai nấy đều có thể định-lượng cách nghiêm-túc các thông-điệp do Đức Giêsu đưa ra, mà không cần nhấn “từng chữ”, về chi-tiết.

Tôi cam đoan với quí vị, rằng: tôi đây chẳng lợi-lộc gì, để cứ tự đặt mình vào tình-huống như chàng trai tên “Grinch” nào đó từng cướp đi ý-nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh cách triệt-để. Tôi vẫn thường tự bảo với mình là phải hành-xử sao cho lương-thiện theo như tư-cách của sử-gia khi giáp mặt với mọi yếu-tố hầu khám-phá ra sự việc tương-tự. Dầu vậy, phương-án của tôi vẫn là làm sao đạt được mục-đích tích-cực, tức: trình-bày sự việc Đức Giêsu đến với ta ngang qua các tông-đồ của Ngài một cách văn-hoa, sử-tính, có nghiên-cứu hẳn hòi về các nền văn-hoá khác-biệt. Mục-tiêu tôi nhắm tới, không phải để tạo cú “shốc” cho người nghe/biết hoặc vạch trần điều gì đó cốt để mọi người thấy được sự thật. Ngược lại, tôi chỉ muốn đưa ra một Đức Giêsu có mặt với lịch-sử theo cách xem xét cho rõ càng nhiều chi-tiết càng tốt; và càng xa giả-thuyết của các thần-học-gia này khác lại càng hay.


Ông còn bảo: tác-giả Mát-thêu và Luca kể truyện Đức Giêsu sinh hạ làm người theo cung-cách khác-biệt. Vậy, xin cho chúng tôi biết sự khác-biệt giữa hai tác-giả này ở chỗ nào?
                               
Giả như quí vị có bộ tượng Giáng Sinh bằng đất đem về trưng ở nhà mà lại muốn đặt lên bàn vào dịp Giáng Sinh, thì: chắc chắn bộ tượng ấy sẽ tập-trung vào máng cỏ đựng đầy trấu. Thông thường thì, người nặn tượng bao giờ cũng đặt vào máng-đựng-trấu ấy thân mình bé bỏng của Hài Nhi Giêsu. Thêm nữa, tượng Giáng Sinh bao giờ cũng kèm theo tượng Đức Maria ở tư-thế khom lưng quỳ cạnh máng trấu đựng Hài-Nhi, con của bà. Trong khi đó, cụ ông Giuse lại thẳng người đứng ở đâu đó, cũng rất gần. Cùng trong bộ tượng, chắc thế nào cũng phải kèm thêm mấy chú lạc-đà do các nhà thông/thái đạo-sĩ đưa đến. Các vị này, quả là đấng bậc vị vọng có thân hình to lớn đem quà đến biếu tặng Hài Nhi bé nhỏ đang nằm đó. Cũng có thể, lại có chú bò/lừa hoặc chiên cừu nằm cạnh với người chăn bé nhỏ, cũng không thiếu. Và, có lẽ tại chòi trú-ngụ quê-kệch này, vẫn thấy lấp lánh ở trên cao một vì sao sáng chói. Phía sau đó, lại thấy lởn vởn một hai thiên-thần mang cánh bé nhỏ bay vất vưởng, để làm nền.

Theo óc tưởng-tượng của người thường, ta hay đặt chung vào cùng một cảnh trí, nhiều chi-tiết và ý-tưởng gộp chung lại từ hai trình-thuật ở Tin Mừng riêng-biệt. Thật ra thì, cả hai trình-thuật kể việc Đức Giêsu sinh ra ở trần-thế, lại khác nhau rất nhiều. Ở trình-thuật do tác-giả Luca kể, ta có máng đựng toàn cỏ/trấu, có mục đồng và thiên-thần đến hầu cận. Ở trình-thuật của tác-giả Mát-thêu, ta có các nhà thông-thái/đạo-sĩ đã từ phương Đông đến với Hài Nhi Giêsu lại không ghé “chòi quê” trú-ngụ dành cho loài thú ở qua đêm, nhưng lại đến tận nhà ở của Hài Nhi để thăm viếng cách đàng hoàng. Tác-giả Mát-thêu vẫn tiếp-tục truyện kể để mô tả các nhà thông thái/đạo sĩ có đến gặp cả vua Hêrôđê, là người chỉ muốn gặp cho bằng được Hài-nhi nào đó sắp trở thành vị vua tương-lai của Do-thái. Rồi, truyện Đức Maria đã cùng cụ ông Giuse và Hài Nhi Giêsu lẩn sang nước láng giềng Ai Cập để tránh cơn giận đùng đùng của các vua quan muốn giết hại các bé trai chưa đầy hai tuổi ở trong vùng, là cốt triệt-hạ Hài Nhi là đấng cứu dân độ thế trong tương lai, tức Đức Giêsu bé nhỏ. Các chi-tiết do tác-giả Mát-thêu kể lại, không thấy có ở trình-thuật do tác-giả Luca diễn-tả.                                                                                        

Nếu diễn-tả bằng biểu-đồ đơn-giản ở dưới, ta sẽ thấy sự khác-biệt giữa hai truyện kể thời thơ-ấu của Đức Giêsu do hai tác-giả Mátthêu và Luca đưa ra. Cả hai tác-giả này đều vẽ ra các chương hoặc đoạn “phim tập” có ở trình-thuật này, nhưng lại không thấy ở trình-thuật kia, như:
Truyện do tác-giả Mát-thêu kể
Truyện do tác-giả Lu-ca kể
*Thiên thần hiện đến với cụ ông Giuse
*Các nhà thông-thái đến từ phương Đông
*Hài-Nhi Giêsu có mặt ở nhà
*Hêrôđê tàn-sát các trẻ nhỏ
*Hài-Nhi Giêsu qua Ai-Cập lánh nạn
*Việc cưu mang sinh hạ ra Gioan Tẩy Giả
*Sứ-thần hiện đến với Đức Maria
*Kiểm-kê dân-số thế-giới toàn đế quốc
*Thiên-thần hát xướng như ca-đoàn
*Cắt-bì cho trẻ Giêsu
*Lời tiên-tri do ngôn-sứ Anna và Simêôn nói
 
Tuy thế, ta vẫn lại có thể trích ra ở đây nhiều điều hơn nữa. Chẳng hạn như: Tin Mừng đầu tiên do tác-giả Mác-cô viết là văn-bản gốc được cả hai tác-giả Mát-thêu và Lu-ca dựa vào đó làm nền. Nhưng tác-giả Mác-cô lại không nói gì về sự-kiện Đức Giêsu sinh-hạ làm người. Tác-giả Mác-cô lại chỉ nói về Đức Giêsu như một nhân-vật trưởng-thành từng đặt chân đến bên bờ sông Giođan để đón-nhận cuộc tẩy rửa do ông Gioan thực-hiện. Các bài viết xưa cũ nhất ở Tân Ước, tức thư-từ do Phaolô tông-đồ soạn, không ghi-chú chỉ-dẫn nào hết về các truyện sinh hạ hoặc thời thơ-ấu của Ngài hết. Và Tin Mừng của Gioan thánh-sử, thì: thay vì kể những truyện như thế, tác-giả này lại bắt đầu bằng suy-tư chiêm-niệm về Lời của Chúa. Thành thử, có thể nói: các truyện kể về sự ra đời của Đức Giêsu chỉ thấy có ở Tin Mừng của tác-giả Mát-thêu và Luca, nhưng các truyện ấy, tự bản-chất, lại khác nhau rất nhiều điều.

Điều này có nghĩa, là: thật ra, ta chẳng có được văn-bản lịch-sử về sự-kiện ấy. Đúng hơn, những gì ta có lại là những điều ta sánh ví như bản dạo đầu của nhạc-kịch, mà thôi. Nói thế tức bảo rằng: đó là các bài tiền-tụng cho các trình-thuật riêng rẽ từng bắt chụp vài chủ-đề trong Tin Mừng khác nhau, mà thôi. Các bài này kể cho ta biết rất ít về hoàn-cảnh lịch-sử vào lúc Đức Giêsu hạ sinh. Nhưng, các bài này lại kể rất nhiều về quan điểm của tác-giả Luca và Mátthêu về địa danh, nơi Đức Giêsu có mặt trong câu truyện kể về dân Ngài.                     

                                                                                                                             (còn tiếp)

Cựu Linh mục John D. Crossan
Mai Tá lược dịch
                                 
              

No comments: