Monday, 10 September 2012

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi: Mối Phúc thật 5 & 6

Mối Phúc Thật 5: Đây là những kẻ thi hành lòng thương xót, chạnh thương những kẻ bị phiền sầu, hơn nữa: có lòng từ thiện, sự tương thân tương ái, lòng tha thứ không chấp nhất lỗi lầm. Phần phúc sẽ được là: sẽ được thương xót: không phải bới thương người thì người ta thương lại; nhưng kiểu nói này ngụ ý đến việc Thiên Chúa can thiệp trong thời cánh chung, khi ấy Thiên Chúa sẽ xử nhân hậu lạ lùng với những người biết thương xót. Mối phúc thật 6: Những kẻ có lòng trong sạch. Mới phúc thật vọng lại nhiều lời sách Thánh: Tv 24: 3-6; 14: 1-3…, Sự trong sạch người Do thái nghĩ đến là không phạm một cấm đoán nào của Lề luật dạy về uế tạp: sự trong sạch nghi tiết. Sự trong sạch đó đã được chuyển sang nghĩa thiêng liêng: nhưng nghĩa thiêng liêng đó trước tiên là một tấm lòng thành, thẳng thắn không vạy vò, không mánh lới trục lợi hay đạo đức giả hình. Giống như sự đơn thành, không nhị tâm (Mt 6: 22-24) như vậy là ý chỉ ngay lành; không đem về việc một nhân đức rõ rệt (như ta thường hiểu về sự trong sạch: đức khiết tịnh trái nghịch với dâm dật), nhưng là cái tâm trạng ngay thẳng, làm tôi Thiên Chúa và phục vụ đồng loại “thật lòng”. Phần phúc của những người đó là “được thấy Thiên Chúa”: một tiếng thuộc sinh hoạt lễ bái: Thấy Thiên Chúa trong Cựu Ước tức là ra trước mặt Thiên Chúa nơi Đền thánh của Người. Như vậy hạnh phúc hứa ở đây được quan niệm như một sự tham dự phụng vụ trên trời. (còn tiếp) Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR (trích tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)

No comments: