Saturday, 2 July 2011

Lm Chân Tín CSsR: Nhận định về chính sách tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam


Nhận địnhn rằng: Lời kêu gọi cuối năm 2000 của Lm Nguyễn Văn Lý vừa phổ biến là một sự phản ảnh trung thực về chính sách của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đối với các tôn giáo tại VN, đáng hoan nghinh và đề cao.

Nhận định rằng: Từ nhiều chục năm qua, nhà cầm quyền CSVN đã áp dụng mợt chính sách nghiệt ngã đối với các tôn giáo tại VN qua nhiều âm mưu, thủ đoạn có hệ thống nhằm bóp chết tinh thần tự do tín ngưỡng của nhân dân VN.

Nhận định rằng: Điều 4 của Hiến Pháp nước CHXHCNVN là nguồn phát sinh mọi vi phạm về Nhân Quyền và bóp nghẹt tự do tín ngưỡng, nên ngày 5 tháng 9 năm 1999, chúng tôi: Linh mục Chân Tín, Hoà Thượng Thích Quảng Độ, cụ Lê Quang Liêm, cụ Trần Quang Châu đã ký Lời Kêu Gọi gởi đến ông Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, ông Trần Đức Lương, ông Nông Đức Mạnh v.v.. để yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp và các văn bản pháp quy bóp nghẹt đời sống tâm linh và quyền tự do tín ngưỡng của người dân.

Sau khi phổ biến Lời Kêu Gọi này mặc dù nhà cầm quyền CSVN luôn tìm cách khủng bố chúng tôi về mọi mặt nhưng chúng tôi vẫn kiên định và giữ vững quan điểm của mình, vì chúng tôi nghĩ hiện nay dân tộc VN gồm 78 triệu đồng bào đều là giống con Hồng cháu Lạc, với truyền thống 4000 năm văn hiến, với những chiến công oai hùng hiển hách của Bạch Đằng Giang, Đống Đa, v.v… không thể thay thế bằng một ý thức hệ ngoại lai, trong bất luận tình huống nào.

Nhận định rằng: Nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục vi phạm Nhân Quyền, xâm phạm Tự Do Tín Ngưỡng là hiện tượng chận đứng bước tiến của dân tộc VN trên con đường tiến đến nếp sống văn minh của cộng đồng nhân loại, cần phải được chấm dứt.

Nhận định rằng: Nước Cộng Hoà Xã Hội CHủ Nghĩa Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp Quốc và đã gia nhập vào Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính trị (24/9/1948) lại tiếp tục vi phạm Điều 3, Điều 19 và 19 của Công Ước là một sự kiện không thể chấp nhận.

Nhận định rằng: Tự Do không phải là một món quà chờ ban bố mà con người phải biết tự phấn đấu cho chính mình và mọi thái độ thờ ơ, tinh thần tiêu cực, thụ động là tác nhân đưa đến con đường tự hủy diệt chính mình, huỷ diệt mọi sinh động tiến đến cứu cánh của tôn giáo, huỷ diệt tiền đồ của Tổ quốc và huỷ diệt phúc lợi của toàn dân.

Bởi các nhận Định trên, vì Tự Do, Hạnh Phúc của dân tộc, vì tiền đồ của Tổ Quốc, Chúng tôi Kêu Gọi Nhà Cầm Quyền CSVN:

-Phải hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp để hợp với lòng dân hợp với xu thế tiến bộ của cộng đồng nhân loại.

-Phải tôn trọng Nhân Quyền và các quyền Tự Do căn bản của con người.

-Phải để cho các tôn giáo VN được huởng quyền Tự Do Tôn giáo thực sự. Chấm dứt mọi âm mưu

xen vào nội bộ tôn giáo. Hoàn trả lại tài sản cho các Giáo hội.

-Phải phát huy tinh thần dân chủ trong mọi sinh hoạt Quốc Gia. Chấm dứt mọi chính sách, chủ

trương Đảng Trị, bởi vì muốn tiến đến dân giàu nước mạnh thì chỉ có một đường duy nhất là chính

trị phải thuộc về toàn dân.

-Phải trả tự do cho các tù nhân chính trị vì tranh đấuy cho Nhân Quyền, cho Tự Do Tôn Giáo.

Chúng tôi Thành khẩn Kêu gọi toàn thể đồng bào hải ngoại hãy:

-Tích cực ủng hộ đồng bào ở quê nhà trolng mọi cuộc tranh đấu đòi Quyền Làm Người, đòi Tự Do

Tôn Giáo.

-Tận dụng mọi phương tiện truyền thông quốc tế để cổ vũ cho những cuộc tranh đấu ở quê nhà vì

Quyền Tự Do Căn Bản của con người.

-Hình thành những Liên Minh Vì Tổ Quốc và Vì Hạnh Phúc của Dân Tộc VN để tạo một phong trào

vững mạnh hầu hỗ trợ những cuộc tranh đấu của đồng bào ở quê nhà. Chúng tôi tha thiết kêu gọi

đồng bào ở quê nhà phải:

+Nhất tề đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng Tự Do Dân Chủ, và quyền định đoạt vận

mệnh của đất nước phải thuộc về toàn dân, không thể khoán trắng dưới hình thức Đảng trị như hiện

nay.

Toàn dân, già cũng như trẻ, gái cũng như trai, phải mạnh dạn biểu dương ý chí cương quyết của mình vì Tự Do Dân Chủ, bằng cách kết hợp các xu hướng chính trị làm một, các tôn giáo làm một, để đối kháng với chính quyền CSVN trên lập trường kiên cường, trường kỳ, ôn hoà và bất bạo động đến ngày thắng lợi cuối cùng.

Thỉnh cầu các chức sắc tôn giáo phải đề cao cảnh giác trước những loại tự do về tôn giáo hiện nay do chính quyền CSVN ban bố là một loại thuốc an thần có chứa độc dược để ru ngủ và khi CSVN củng cố được quyền làm công cụ, không tiếp tay với chính quyền CSVN trong những âm mưu tiêu diệt tôn giáo.

Chúng tôi thành khẩn và tha thiệt kêu gọi Cộng đống Quốc Tế, các Quốc hội và Chính phủ các Quốc gia Tự do, nhất là Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ với vị tân tổng thống, Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức Nhân quyền phi chính phủ, v.v.vì yêu chuộng và bảo vệ Quyền Làm Người, vì yêu chuộng Tự Do hãy tích cực ủng hộ bvằng mọi phương tiện, bằng mọi uy tín, giúp cho những cuộc tranh đấu vì chính nghĩa tại Việt Nam mau đem đến thắng lợi cuối cùng.

Sàigòn, Việt Nam ngày 18 thánh 12 năm 2000

Người Công giáo, TM. Giáo hội Phật Giáo Hoà Hoảo

Lm Chân Tín Hội trưởng Trung Ương

Lê Quang Liêm

No comments: