Saturday, 27 March 2010

Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng CSsR: CHÚC TỤNG CHÚA CỨU THẾ.


Chúa Nhật Lễ Lá

(Lc, 19, 28 – 40)


Tình người tráo trở xót xa thôi.
Vừa mới hoan hô đả đảo rồi.
Hôm trước lót đường mừng Chúa đến

Hôm sau lột áo đánh tơi bời.
LỄ LÁ mỗi năm đến một lần.

Kỷ niệm Chúa cứu chuộc muôn dân.
Nhắc nhở ta trở về cùng Chúa.

Xưng tội Rước Lễ chớ ngại ngần.
Lạy Đấng Tình Quân của lòng con.
Có tình yêu nào cao quí hơn.

Là chết cho người mình yêu mến.

Con nguyện yêu Chúa hết lòng son.
Trời nắng có lúc trời lại mưa.
Con đây cư xử giống người xưa.
Hôm nay sốt sáng đi dâng lễ.
Ngày mai nguội lạnh bỏ nhà thờ...

No comments: