Monday, 11 January 2016

Gs geza Vermes; Diện-mạo Đức Giêsu -Ông Paholô và các danh-xưng truyền thống của Đức Giêsu (bài 21)Chương 4
Đức Kitô của ông Phaolô
là Con Thiên-Chúa,
Đấng Cứu-độ loài người nơi vũ-trụ
(bài 21)1.   Ông Phaolô
và các danh-xưng truyền-thống
của Đức Giêsu


Như tôi có lần từng viết ra, là: ông Phaolô đã chọn lập-trường mới, khi đối-xử với Đức Giêsu theo cách tách-biệt Ngài khỏi các tác-giả đầy “lịch-sử” như: Mác-cô, Mát-thêu và Luca; và cả với ông Gioan Tin Mừng nữa.

Bằng động-thái tảng-lờ Đấng Thánh-hiền người Nazarét, và lờ luôn cả các sinh-hoạt Ngài thực-hiện ở Galilê cũng như ở Giêrusalem, ông Phaolô chẳng thấy gì là cần-thiết phải kết-hợp yếu-tố truyền-thống về diện-mạo Ngài vào với xu-hướng tổng-hợp, mà ông chủ-trương.

Với ông, tiểu-sử Đức Kitô bắt-đầu bằng cái “đêm Ngài bị phản-bội” như ông từng viết trong thư thứ nhất Côrintô đoạn 11 câu 23, những bảo rằng:


“Thật vậy, điều tôi lãnh-nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh dâng lời chúc-tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến-tế vì anh em.”       


Lập-trường này, đã kết-thúc vào ba ngày sau đó, bằng cuộc Phục sinh/trỗi dậy của Đức Giêsu. Danh-xưng “Giêsu” ông thường gọi, chỉ xuất-hiện chừng mươi lần, trong các thư do ông viết, ngoại trừ thư gửi cộng-đoàn tín-hữu Do-thái mà thực ra không phải của ông, thì: danh-xưng Giêsu chỉ xuất-hiện có chín lần, mà thôi.

Còn lại lập-trường này, đã nối-kết với diện-mạo đầy thế-tục của Đức Giêsu, tức có nghĩa: đối với ông: chỉ có một diện-mạo khá đáng kể, đó là: nỗi chết và sự sống lại của Ngài, thôi.

Cũng vậy, ông Phaolô đã không sử-dụng danh-hiệu “Đấng Thiên Sai” của Do-thái-giáo mà ông Gioan Tin Mừng từng chế ra. Ông, dù không thích lên tiếng về danh-xưng Aram xuất-hiện ở câu kinh trong Đạo, như cụm từ Abba” (Lạy Cha), nhưng ông vẫn viết trong thư Rôma đoạn 8 câu 15, và Thư Galát đoạn 4 câu 6-7, nên đã có những giòng sau đây:

“Phần anh em, anh em đã không lãnh-nhận Thần Khí khiến anh em trở-thành nô-lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần-Khí làm cho anh em nên nghĩa-tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Ápba! Cha ơi!”

Và thư Galát, có những lời đại để như sau:


“Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Ápba, Cha ơi!" Vậy anh em không còn là nô-lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa-kế, nhờ Thiên-Chúa.”   


Cụm-từ “Maran atha” ở thư thứ nhất Côrintô từng khẳng-định “Chúa đã đến”, rất như sau:     


“Nếu ai không yêu mến Chúa sẽ là đồ khốn! "Maran atha!"


Ông Phaolô chẳng quan-tâm gì đến chuyện mà mọi người đều nói ở Kinh thánh, là: tất cả vẫn chờ mong Vua Thiên Sai sẽ đến lại hoặc nghiệm-sinh sự việc này nơi Đức Giêsu Kitô, ngoại trừ các trích-dẫn mù mờ về việc Ngài thuộc giòng-tộc Đavít như thư Rôma đoạn 1 câu 3, có nói rằng:


                        “Đó là Tin Mừng về Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.” 


Và, tài-liệu văn-chương “Hậu-Phaolô” như thư thứ 2 gửi Timôtê đoạn 9 câu 8 lại cũng nói:


“Anh hãy nhớ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đavít.”


Tiếng Hy-Lạp “gốc”, lại đã thêm biệt-danh “Kitô” (tức: “Đấng Được Xức Dầu”) ở sau tên gọi “Giêsu” là để bổ-nghĩa tên của Ngài vốn dĩ là Đấng Thiên-Sai, để rồi tên gọi Ngài đã mau chóng biến- thành danh-xưng “kép” là “Giêsu-Kitô”.

Ông làm thế, là vì nhóm dân ngoại theo chân ông, chẳng biết gì về chuyện người Do-thái-giáo luôn hy-vọng về Đấng Thiên-Sai là Đức Kitô đã hứa ban cho họ như Đấng Cứu-độ, lại sẽ hoàn-tất sứ-vụ cứu-rỗi. Nhưng, không như vị vua cuối cùng thuộc ngai-bệ giòng-tộc Đavít đã đánh bại kẻ địch-thù của Thiên-Chúa, mà là Đấng mà cả thế-giới vẫn trông ngóng sự công-minh thần-thánh, theo cách Ngài phải ngang qua cái chết và sống lại.

Tín-hữu Đạo Chúa thuộc cộng-đoàn Êphêsô, Côrintô hoặc Rôma, nếu chưa được huấn-luyện rạch-ròi, đều không biết là: ông Phaolô đã bóp méo ý-niệm Thiên-Sai của Do-thái-giáo, ngay từ đầu rồi.

Tuy nhiên, với người Do-thái-giáo từng nghe ông giảng-giải, thì sứ-điệp nói đây xem ra chẳng có nghĩa-lý gì: bởi, Đấng Thiên-Sai mà mọi người trông chờ, đâu có chết và Ngài cũng không cần phải sống lại từ cõi chết, nữa.

Ông Phaolô, có lẽ, chẳng bao giờ nghĩ: mình lại có thể gọi Đức Giêsu là “ngôn-sứ”, tức danh-xưng không xứng-hợp với Đức Kitô, bao giờ hết. Và, như đã đoán trước, danh-xưng “Con người”, thường được sử-dụng theo nhiều nghĩa khác nhau ở Tin Mừng Nhất Lãm và cả ở Tin Mừng thứ Tư của tác-giả Gioan, lại hoàn-toàn xa lạ đối với ông. (*1)

Ở chương 6 tiếp theo sau, ta sẽ thấy cụm từ “con Người” là danh-xưng xuất-hiện trước tiên trong truyền-thống Nhất Lãm, phối-hợp với “con người” tựa hồ như “người con trai của Người” hệt như sách Đaniel chương 7 từng nói vào các thập-niên tiếp theo sau sinh-hoạt văn-chương của ông Phaolô.

Xem như thế, thì: truyền-thống trước đó chỉ mỗi định-danh Đức Giêsu như “Con Thiên-Chúa” và “Đức Chúa”, lại đã tiếp-tục phát-triển trong các bài viết của ông Phaolô, thôi.

                                                                                                                        (còn tiếp)


Gs Geza Vermes biên-soạn
Mai Tá lược dịch.                     

No comments: