Wednesday, 17 November 2010

Lm Chân Tín CSsR: Tuyên Bố về Chính sách Tôn giáo của Cộng sản tại Việt Nam


Từ sau ngày 30.4.1975, chiếm được miền Nam, Cộng sản Việt Nam đã áp dụng một chính sách nghiệt ngã đối với các Tôn giáo tại Việt Nam:

Nhiều cơ sở, tài sản của các Giáo hội: Cao Đài, Công Giáo , Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo,Tin Lành… bị nhà cầm quyền Cộng sản tịch thu, trưng dụng để sử dụng cách ngang nhiên, tùy tiện.

Nhiều văn bản pháp qui được ban hành để trói buộc, hạn chế, tước bỏ mọi sinh hoạt Tôn giáo một cách nghiệt ngã chưa từng thấy trong lịch sử Tôn giáo.

Nhiều âm mưu, thủ đoạn chụp mũ để quản chế, tù đày những cấp Lãnh đạo của các Tôn giáo có ý đòi hỏi, phản đối chính sách áp bức, triệt tiêu Tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam liên tục diễn ra một cách tàn nhẫn suốt 25 năm dài (1975-2000)

Nhiều âm mưu thủ đoạn xen vào để phá hoại nội bộ, phân hoá hàng ngũ và chính trị hoá Tôn giáo như đối với Cao Đài, Công Giáo, Tin Lành, làm cho Phật Giáo thành 2 Giáo Hội: Phật Giáo Việt Nam và Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và gần đây nhất (tháng 5/1999) đối với Phật Giáo Hoà Hảo, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trắng trợn dàn dựng ra một Ban Đại Diện Phật Giáo Hoà Hảo tay sai gồm mười một (11) đảng viên Cộng sản để lãnh đạo 5 triệu tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo. Đây là một hiện tượng quái dị chưa hề thấy trong lịch sử Tôn giáo…

Trước chính sách nghiệt ngã mang bản chất bóp chết Tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, các Tôn giáo tại Việt Nam liên tục đối kháng để đòi hỏi QUYẾN TỰ DO TÔN GIÁO một cách ôn hoà, bất bạo động, và kiên quyết trường kỳ cho đến ngày có đủ TỰ DO TÔN GIÁO THỰC SỰ như tại tuyệt đại đa số các nước văn minh trên thế giới ngày nay.

Nay trước xu thế tiến bộ của nhân loại về “QUYỀN LÀM NGƯỜI”, chúng tôi thấy đã đến lúc phải chính thức lên tiếng kêu gọi và đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam:

1.Phải tuyệt đối tôn trọng TỰ DO TÔN GIÁO THỰC SỰ của các Tôn giáo, đặc biệt trong việc chính yếu nhất là hãy để các Tôn giáo hoàn toàn độc lập, tự quyết về việc tuyển chọn, đào tạo, bổ nhiệm các tu sĩ, chức sắc tôn giáo theo nhu cầu và nguyện vọng riêng của mỗi Giáo hội; và quyền TỰ DO TÍN NGƯỠNG của mọi người dân Việt Nam bằng cách hoàn toàn xoá bỏ mục TÍN NGƯỠNG – TÔN GIÁO trong tất cả các giấy tờ hành chánh để mọi người dân hoàn toàn yên tâm về Tín ngưỡng – Tôn Giáo của mình, không lo âu sợ hãi bị phân biệt đối xử chỉ vì Niềm Tin của mình, đồng thời được đủ mọi điều kiện thuận lợi để sống theo Niềm Tin của mình, không phải bằng các chính sách, chủ trương 2 mặt như từ trước đến này.

2.Phải hoàn trả lại cho các Giáo hội những cơ sở, tài sản đã bị tịch thu, trưng thu, trưng dụng hoặc buộc phải trao nhượng không thoả đáng như từ trước đến giờ, dù đủ giấy tờ chứng minh, hoặc dù giấy tờ đã bị thất lạc trong chiến tranh, nhưng dân chúng đều biết rõ không thể hồ nghi được.

3.Chấm dứt mọi âm mưu, thủ đoạn nhằm bóp nghẹt và bóp chết Tôn giáo. Chấm dứt mọi hành vi xen vào nội bộ Tôn giáo. Chấm dứt các Uỷ Ban do Nhà Nước dựng lên, mang danh của các Tôn giáo nhưng thực chất là các công cụ nô bộc của Nhà Nước Cộng sản mà thôi.

4.Trả tự do không điều kiện cho các giáo sĩ, tu sĩ, trị sự viên, nhân sĩ tôn giáo đã bị kêu án tù, hoặc còn giam giữ tại các trại giam.

5.Phải tôn trọng các điều khoản qui định trong Công Ước Quốc Tế Nhân quyền ngày 24.9.1982 mà Nhà Nước Cộng sản Việt nam là một thành viên đã ký vào bản Công Ước này.

Việt Nam, ngày 27 tháng 12 năm 2000

Đồng ký tên,

Chân Tín, Linh mục

Lê Quang Liêm,

Thích Thiện Hạnh, Bhikkhu

Nguyễn Văn Lý, Linh mục

No comments: