Monday, 29 November 2010

Gs Nguyễn Ngọc Lan : “Thời Sự Qua Ống Kính”

Thứ Bảy 10.9.1988

Báo Tuổi Trẻ, mục “Thời Sự Qua Ống Kính” có hai phụ đề đáng lưu ý:

1.’Thành phố mất từ 4000 đến 5000 nắp cống mỗi năm’.

2.’Gần 300 bộ đèn cao áp bị mất trong một thời gian ngắn’.

Về nắp cống, độc giả có thể biết thêm: ‘Công ty Chiếu sáng Vỉa hè và Thoát nước chỉ có kinh phí thay thế 1000 nắp cống mỗi năm: Vì vậy… về các bộ đèn cao áp, “trong một thời gian ngắn có nghĩa là trong vòng mấy ngày qua” (ngay đèn được bổ sung để mừng lễ Quốc Khánh). Và mỗi bộ đèn cao áp hiện trị giá hàng trăm ngàn đồng.

Vẫn trên số báo Tuổi Trẻ hôm nay, tình trạng các bệnh viện ở thành phố được báo động trong bài: “Thu viện phí để phục vụ tốt hơn hay thêm nỗi đau cho người bệnh’. Hiện để bớt cảnh thiếu thuốc men, phương tiện điều trị, các bệnh viện đang phải cho bệnh nhân được điều trị theo cả ba ‘chế độ’: miễn phí, thu bảo trợ phí, thu đúng thu đủ (giường A). Chuyện này đưa tối những tiêu cực khác: bất công trong việc miễn phí hay không miễn phí, phân biệt đối xử giữa các bệnh nhân ‘giường A’ và các bệnh nhân khác… Cả bài báo ghi lại một lời… thú nhận của bác sĩ Dương-Quang-Trung (anh ‘Hai Ngọ’ đã đưa Châu-Tâm-Luân và mình vào chiến khu năm 68), giám đốc Sở Y Tế Tp HCM:

“Nếu sau ngày giải phóng chúng ta vẫn để các bệnh viện tư ở Sàigòn hoạt động đến nay thì không dẫn đến tình trạng kéo tất cả bệnh viện xuống cấp như hiện nay.”

Sở Giáo Dục cũng hẳn đang phải nhận ra một sự thật gì tương tự như thế. Có nói ra hay không có nói ra.

Gs Nguyễn Ngọc Lan

(trích Nhật Ký 1988 Xung quanh vụ Phong Thánh Tử Đạo, Tin Paris 1993, tr.161-162)

No comments: