Saturday, 3 July 2010

Lm Nguyễn Thế Thuấn: Sách Thánh và Mạc Khải Cứu rỗi - Sáng Thế Thư I-XIToát yếu:

Ban đầu – thánh sử tiến theo một đường thẳng, nên có đầu và đối với hoàng kim thời đại sơ thủy thì có cánh chung Thiên Chúa bởi Lời quyền năng của Người đã dựng nên vũ trụ, sau đó người làm ra “người ta” và đặt nó trong khung cảnh đó và cho nó quyền thống trị. Nhấn mạnh vào khoảnh khắc huyền diệu đó, tác giả lại thuật một lần nữa việc nhân loại xuất hiện trên mặt đất, vào buổi tráng niên rồi. Rồi tác giả trình thuật lễ cưới tiên khởi của Ông “Người” và Bà “Sống”, hay theo tiếng Do thái “Ađam và Êva” (Hawwah), làm sao họ đã được kêu gọi để sống và hưởng một hạnh phúc vượt quá mọi khả năng của họ. Nhưng họ đã khước từ cái viễn tượng phúc lạc đó, nên họ đã bị đuổi khỏi khu vực “bồng lai” họ đã muờng tượng thấy để bắt đầu cuộc phiêu lưu trên trần gian trong những điều kiện sinh sống mà loài người và chúng ta đều biết.

Sau đó chính một trong hai đứa con đầu lòng của họ, Cain, đã phạm tội ác trên người em của nó, Abel. Bởi tội ác đó, nó bị sa vào cuộc đời du mục, tuy thế nó cũng đã có thể xây thành phố thứ nhất. Dòng dõi Cain lại có tài ba nghệ thuật: họ phát minh ra dụng cụ âm nhạc, luyện kim khí và khai sáng sinh hoạt chăn nuôi. Dần dần mặt đất nên đông đảo. Trong việc tăng gia nhân số đó, có phụ giúp vào những nhân vật dị thường, những người khổng lồ, sinh bởi con gái xinh xắn của người ta và những “elohim” huyền bí. Những ác tính loài người càng thêm rõ rệt, Thiên Chúa chận đứng lại một cách cứng rắn tiêu diệt nhân loại trong một trận lụt vô tiền khoáng hậu. Chỉ có một gia đình được thoát nạn. Gia đình đó lại gầy dân cho cả mặt đất và được hưởng một cuộc bình yên tạm, tượng trưng nơi cầu vồng, một thứ cung nỏ Thiên Chúa đã đặt trên mây, mà tên bắn là chớp loà.

Thiên Chúa lại ra lịnh “hãy sai quả mắn con, hãy sinh sôi nảy nở” (stt 9: 7). Rồi tác giả cho thấy việc tăng gia nhân số làm sao đã đi đến những dân tộc tác giả nghe biết đến: 70 dân tộc. Nhưng đám người đó khi ấy vẫn còn nói một thứ tiếng đã nghĩ ra một công việc quái đản: họ xây cất Babylon và tháp lớn thành ấy, cao ngất bằng trời xanh. Nhưng Thiên Chúa đã làm rối loạn tiếng nói của chúng, và chúng phải tản mác khắp thiên hạ.

Thiên Chúa chỉ còn một việc là lựa chọn giữa con cái của Sam một dòng dõi riêng, để Người có thể dùng mà khởi sự ý định của Người lại trên nân loại. Và như thế chúng ta đạt thấu Abraham.

Lm Nguyễn Thế Thuấn

No comments: